Bàn thiết kế của Duy Giang

đánh giá: +8+x

Chào mừng mọi người đến với khu thiết kế của Duy GiangDuy Giang, trang art này dùng để trưng các artworks của mình về nhánh SCP-VN wiki nói chung và cho cộng đồng SCP Việt Nam nói riêng. Hi vọng mọi người ủng hộ :D


FreebiesNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License