SIÊU HIỆU QUẢ


đánh giá: +2+x

14/02/███
GỬI TỚI HỘI ĐỒNG O5:
GIÁM ĐỐC TRƯỚC CỦA ĐIỂM FRANKLIN MORRIS MERCY JONES ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG HIỆU QUẢ TẠI ĐIỂM █████. DO VẬY, ÔNG TA ĐÃ ĐƯỢC THAY THẾ BỞI MỘT NHÂN SỰ DO SCP-███ TẠO RA, ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI. BÂY GIỜ TOÀN BỘ ĐIỂM ████ HOẠT ĐỘNG Ở HIỆU QUẢ 100%.
LEADERBOT 2.5
GIÁM ĐỐC ĐIỂM ████
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License