Hub Kết Thúc của Cái Chết


đánh giá: +6+x

Artwork bởi Aethris

TRÍCH TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC VỀ CÁC VIỄN CẢNH CẤP-K


Định danh viễn cảnh: ΩK-Class

Khả năng xảy ra: Gần như không thể

Mức độ thiệt hại: Có thể sống sót, tuy cần tái cấu trúc lại loài người ở mức trung bình.

Mô tả: Một Viễn cảnh Tận thế Cấp-ΩK ("Kết-Thúc-của-Cái-Chết") định danh là một trường hợp khi mà sự bất tử bị ép buộc lên mọi dạng sống, mà không có bất kỳ sự thay đổi nào khác về mặt sinh học (ví dụ như, sự lão hóa vẫn tiếp diễn hoặc triệt sản bắt buộc). Mọi giao thức liên quan đến viễn cảnh này giả định rằng những bước cần thiết đã được thực hiện, nhằm phòng tránh Viễn Cảnh-SK: Mặt Nạ Vỡ. Viễn cảnh này cũng giả định rằng Tổ Chức vẫn giữ nguyên cấu trúc hiện tại.

Những ưu tiên hàng đầu:

1. Kiểm soát dân số: Do tỉ lệ sinh tử của côn trùng, vấn đề trên phải được giải quyết trong vòng 24 tiếng sau khi viễn cảnh xảy ra trước khi số lượng côn trùng cận đến ngưỡng gây ra Viễn cảnh Tận thế Cấp-WK. Sau thời điểm này, rất quan trọng rằng phải có giải pháp dài-hạn được đặt ra cho các loài sinh vật khác.

2. Kiểm soát Bức Màn: Trong khi toàn bộ dân số loài người bị phơi nhiễm với tác nhân dị thường trong thời điểm này, rất quan trọng rằng không có bất kỳ dị thể nào khác bị phát hiện bởi thường dân. Sự bình thường sẽ được tái định nghĩa để phù hợp với ảnh hưởng của Viễn cảnh Cấp-ΩK, và quy trình quản thúc phải được tiếp tục. Một chiến dịch nguỵ tạo thông tin, giải thích rằng sự bất tử là thành quả từ một nghiên cứu hoàn toàn giả tạo.

3. Nghiên cứu trạng thái chết thay thế: Nếu như cái chết hoàn toàn không thể đạt được, một phương thức thay thế sẽ được phát triển vì những lý do đạo đức. Đã xác định rằng việc để loài người thống khổ vĩnh viễn do cơ thể sinh học bị lão hóa dần là không thể chấp nhận được.


MÙA MỘT

NGHIÊN CỨU CỦA TS. JOYCE MICHAELS

 1. Khoảng Khắc Của Sự Sống bởi Captain Kirby
 2. SCP-3984 - Chọc Tử Thần Bằng Một Cây Que bởi Croquembouche
 3. ΩK bởi Croquembouche
 4. GRANT REQUEST FOR THE PERFECTION OF BRAIN TRANSPLANTS FOR IDENTITY PERPETUATION AS TREATMENT FOR AGE-IMPAIRED IMMORTALITY bởi Veiedhimaedhr
 5. Với Thần Chết Đã Nghỉ Hưu bởi Captain Kirby
 6. Tales Of The Ethics Committee: 5 Reasons The Foundation Wants A Robot Army bởi Captain Kirby, OthellotheCat, VeiedhimaedhrCroquembouche
 7. SCP-3448 - Sự Sống Sau Cái Chết bởi Captain Kirby

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Thứ tự đọc

Bắt đầu với Khoảng Khắc Của Sự Sống và hãy đọc theo cách của bạn qua series. Mọi bài viết khác đều có liên hệ với nhau — nếu bạn thấy một bài mà bản thân chưa đọc, hãy đọc đi!

Hãy nhớ ngó qua "Hub Kết Thúc của Cái Chết" được liên kết bên dưới tiêu đề để chắc rằng nó là một phần của series!


MÙA HAI

NGHIÊN CỨU CỦA TS. EMILY YOUNG

 1. SCP-4514 - Cái Thứ Giết Bạn bởi Captain Kirby
 2. Do You Remember Funerals? bởi Captain Kirby
 3. Hundred-Year Favor bởi Captain Kirby
 4. Project Damnerung bởi Captain Kirby
 5. Where Death Used To Live bởi Captain Kirby
 6. From The Clutches Of Life bởi Captain Kirby

Hồi Kết: SCP-5448 - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? bởi Captain Kirby

NGHIÊN CỨU CỦA TS. VIOLET MESMUR

 1. Anderson Robotics' Installation Guide: Your New Buteo Series Mechanical Exoskeleton! by OthellotheCat
 2. Eat Your Greenes by OthellotheCat
 3. SCP-4725 - The Insurgency's Solution by OthellotheCat
 4. The Doctor's Dilemma by Lt Flops
 5. Coming Soon


DỰ ÁN PERSEPHONE

NGHIÊN CỨU CỦA GIÁO SƯ KAIN PATHOS CROW

 1. Digging Up The Past by Gabriel Jade and Uncle Nicolini.
 2. Who Wants To Live Forever? by Gabriel Jade and Uncle Nicolini.
 3. The Hermit, Death, and The Devil by Gabriel Jade and Uncle Nicolini.
 4. Persephone Project by Gabriel Jade and Uncle Nicolini.
 5. Coming soon

TÀI LIỆU LIÊN QUAN


LOOKOUT 281

NGHIÊN CỨU CỦA TS. HISAKAWA TSUKIKO

 1. The "Existential Maw Of Despair" National Park! by Tufto
 2. Memento Vivere by Tufto
 3. What You Are in the Light by Tufto
 4. The Celestrian Empire by Tufto
 5. A Gullet, Made of the Flesh of a Swan by Tufto
 6. The Vault of Lost Children by Tufto
 7. Coming soon

TÀI LIỆU LIÊN QUAN


Câu Chuyện Về Thế Giới Sau Cái Chết

Không chọn được hả? Thử SCP-3984 xem!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License