Trung Tâm Luận Văn

Chào mừng nhân sự đến với

Trung Tâm Luận Văn và Tài Liệu Tham Khảo


Trung Tâm Luận Văn và Tài Liệu Tham Khảo là nơi tổng hợp các trang thông tin được viết bởi thành viên của cộng đồng SCP và Wiki SCP-VN. Khác với Trung Tâm Hướng Dẫn, các bài viết sau không mang tính chính thức, và cũng không phải tài liệu mọi thành viên cần đọc. Dù vậy, chúng tôi vẫn khuyến khích các thành viên đọc những trang này, do chúng chứa nhiều thông tin hữu ích.

Không như tag “hướng-dẫn”, các thành viên có thể tự do gắn tag “luận” và “tài-liệu-tham-khảo” vào bài, cũng như thêm bài vào trang này ở đề mục thích hợp (theo trình tự bảng chữ cái và danh sách bài luận của Wiki SCP tiếng Anh). Các trang tổng hợp thông tin không phải là luận văn cũng được thêm ở cuối bài. Hãy hỏi thành viên thuộc nhóm Kiểm Duyệt nếu bạn không rõ tác phẩm của mình đạt đủ điều kiện để trở thành Luận văn hoặc Tài liệu tham khảo hay chưa.

Trong bối cảnh Tổ Chức SCP

Các trang hướng dẫn và hub chính thức hoặc không chính thức, bao gồm cả những danh sách hợp tác tổng hợp mở. Hãy lưu ý, những hướng dẫn chính thức cũng có thể được vi phạm nếu điều đó phục vụ cho mục đích của câu chuyện - không có canon nào cả!

Các bài viết có tag "định-hướng" cũng sẽ cung cấp những thông tin nền hữu ích về vũ trụ SCP.

Các bài luận hỗ trợ viết trong bối cảnh vũ trụ SCP.

Luận văn người dùng tạo về quy trình viết

Tổng quan

Series

  • Những lời thông thái của Aelanna
  • Hành trình của Ayers cùng SCP đầu tay của bạn

Nhân vật

Cách thức kể chuyện

Giọng văn

Những điều bạn không nên làm (Mà hãy làm những điều sau)

Các bài luận khác

Luận Về Dịch Thuật

Những bài luận hỗ trợ bạn dịch bài tốt hơn.

Công cụ và Mẹo Kỹ thuật

Hub và Luận giúp bạn tùy biến trang.

Tài nguyên Đánh giá

Các nguồn tài nguyên từ kiểm duyệt trang (nhân viên nhận xét, thành viên có kinh nghiệm, v.v.) về cách tiếp cận quy trình đánh giá.

Lịch sử của Vũ Trụ SCP

Các bài luận nêu chi tiết về lịch sử của wiki SCP.

Luận Hài

Các bài luận này tuy không nghiêm túc, nhưng vẫn bổ ích!

Khác

[[div class="licensebox"]]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License