Evelyn


đánh giá: +2+x
evelyn

Jack, con trai của ta, ta yêu con. Nếu con đọc được lời này, hãy quay về nhà.

(Nhưng đây là một tin nhắn từ rất lâu về trước, và kể cả khi đó là tin nhắn chân thành, nó không phải để cho Jack biết.)

trở về

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License