Bản Ghi Thử Nghiệm 1301


đánh giá: +1+x

Được chấp thuận bởi O5-██


Các thí nghiệm đã chọn lọc được trình bày dưới đây


Thí nghiệm 1
Ngày: ██/██/20██
Chiến dịch: ██████ ███████
Quy trình: Sau khi trang bị trang phục loại trừ tiếng ồn, Ngài ███████ tiến vào buồng thử nghiệm, di dời SCP-1301-1 và SCP-1301-2 khỏi hộp lưu trữ cách âm của chúng, và bắt đầu thực hiện các thao tác định sẵn.
Âm nhạc: Một ngẫu khúc đơn giản lấy nốt A làm chủ đạo, nhịp 4/4.
Kết quả: Thời điểm thao tác được thực hiện 1 phút 3 giây, SCP-1301-1 tiến vào dị tượng đầu tiên của nó, điều đã được quan sát trước đó, tạo ra một tiếng hét the thé trong 1,4 giây với tần số vượt quá ████ Hz. Tầm 0.6 giây sau dị tượng, Ngài ███████ đột ngột buông SCP-1301-1 và SCP-1301-2, làm cho nó đột ngột đi vào trạng thái hoạt động của nó khi tiếp xúc với mặt đất. Các rung động đã hoàn toàn xuyên qua trang phục ngăn chặn tiếng ồn của Ngài ███████. Sau khi bị phơi nhiễm, Ngài ███████ được đưa đến █████ nhằm mục đích nghiên cứu thêm. Mặc dù bị Ngài ███████ làm rơi, SCP-1301-1 và SCP-1301-2 vẫn không hề hấn gì.

Thí nghiệm 7
Ngày: ██/██/20██
Chiến dịch: ██████ ████
Quy trình: Sau khi trang bị trang phục loại trừ tiếng ồn, Cô ████ tiến vào buồng thử nghiệm, di dời SCP-1301-1 và SCP-1301-2 khỏi hộp lưu trữ cách âm của chúng, và bắt đầu thực hiện các thao tác định sẵn.
Âm nhạc: Những giai điệu đầu tiên của Bản độc tấu violin SCP-012 cất lên.
Kết quả: Trong khi Cô ████ thực hiện các thao tác, SCP-1301 khiến cho bản nhạc trở nên chói tai, không ổn định, phát ra các tần số lặp đi lặp lại dưới ██ Hz. Đối tượng tạo ra âm thanh dễ hiỉu trong quá trình thực hiện các thao tác, bao gồm các tham chiếu đến [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]. Thông tin được cung cấp được cho là có thể có liên quan đến SCP-████. Cô ████ ngư2ng thao tác với SCP-1301-1 và SCP-1301-2 ở giây thứ 46, cẩn thận xếp cả hai vật thể vào trong hộp và ngay lập tức chạy trốn khỏi buồng trong trạng thái cuồng loạn. Cô ████ sau đó đã được cấp cho một liều thuốc lú Cấp A và sau đó đã chứng minh là không có bất kỳ sang chấn tâm lý nào đáng kể.

Thí nghiệm 9
Ngày: ██/██/20██
Chiến dịch: ██████ ████
Quy trình: Sau khi trang bị trang phục loại trừ tiếng ồn, Ngài ████ tiến vào buồng thử nghiệm, di dời SCP-1301-1 và SCP-1301-2 khỏi hộp lưu trữ cách âm của chúng, và bắt đầu thực hiện các thao tác định sẵn.
Âm nhạc: Môt chuỗi những nốt nhạc rời rạc vô nghĩa từ Ngài ███████, được viết ra nói về các sự kiện xảy ra trong Thử nghiệm 1.
Kết quả: SCP-1301-1 chuyển những nốt nhạc thành giai điệu với giọng điệu của Ngài ███████. Phiên thuật như sau: "Hãy giúp tôi— Ôi, Chúa tôi! Sao tôi không thể viết?!"

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License