Đề xuất của Fishish


đánh giá: +7+x

Bởi: Fishish

Mã vật thể: SCP-001-J

Phân loại: Apollyon / Da'aS Elyon / Archon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không liên quan.

Mô tả: SCP-001-J là tên gọi chung cho 8 tỉ thực thể hiện đang phá hủy ngôi nhà duy nhất của chúng ta, Trái đất.


Phụ lục-001-J-A: Tin nhắn này được gửi tới cho tất cả các nhân sự của Tổ Chức ngay sau khi tôi Hội Đồng O5 chỉnh sửa và khóa dữ liệu cho SCP-001.

ChungTaLaDiTheThucSu

Một tin nhắn từ O5-01.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License