Chỗ làm việc của Flawed

Chỗ này để vài cái module quản lý nha các bạn hjhj

Bài Đánh giá Bình luận Bình luận cuối Ngày viết
SCP-2481 1 1 21 May 2019 15:34 21 May 2019 15:32
SCP-1313 0 1 19 May 2019 15:50 19 May 2019 15:49
SCP-4290 1 1 11 May 2019 17:02 11 May 2019 17:01
SCP-231 5 2 02 Jan 2019 14:05 02 Sep 2018 09:19
SCP-1864 1 1 18 Jun 2018 12:05 18 Jun 2018 12:02
SCP-002-VN 11 3 01 May 2019 09:15 11 Jun 2018 07:36
Giọng văn Chuyên nghiệp 1 1 09 Jun 2018 08:18 09 Jun 2018 08:16
Luật Ngón cái 3 0 08 Jun 2018 10:48
Hướng dẫn & Tài liệu 0 0 08 Jun 2018 07:38
Quy định Nhận xét 0 0 06 Jun 2018 10:11
SCP-1000 4 1 05 Jun 2018 10:17 05 Jun 2018 10:16
Chỗ làm việc của Flawed 0 0 30 May 2018 10:29
Hướng dẫn viết SCP 1 0 25 May 2018 07:21
SCP-777-J 1 1 24 May 2018 06:20 24 May 2018 06:19
Hướng dẫn Tag 0 0 20 May 2018 11:05
SCP-001-VN 0 0 20 May 2018 10:06
SCP-VN Series I 1 0 20 May 2018 10:03
Các trang mới được đánh giá cao 0 0 20 May 2018 08:20
Các trang được đánh giá cao nhất 0 0 20 May 2018 08:13
SCP-3688 1 1 12 May 2018 16:31 12 May 2018 16:30
Để bạn được sống trong ánh sáng 4 5 01 May 2019 14:20 07 May 2018 11:06
SCP-823 3 1 08 Apr 2018 09:08 08 Apr 2018 09:07
Chứng kiến cái kết 0 1 01 Apr 2018 09:03 18 Jan 2018 16:26
SCP-1424 1 1 02 Jan 2018 14:39 02 Jan 2018 13:17
SCP-426 1 1 25 Dec 2017 14:05 25 Dec 2017 14:04
Tôi có quyền được lãng quên 2 1 17 Dec 2017 04:36 17 Dec 2017 04:36
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" 4 1 27 Nov 2017 16:09 27 Nov 2017 16:02
SCP-1833 1 1 19 Nov 2017 09:38 19 Nov 2017 09:36
SCP-2316 2 1 19 Nov 2017 09:28 19 Nov 2017 08:43
SCP-1423 1 1 08 Nov 2017 15:47 08 Nov 2017 15:46
SCP-332 1 1 05 Nov 2017 03:01 05 Nov 2017 03:00
SCP-1715 1 1 31 Oct 2017 09:21 31 Oct 2017 09:19
SCP-1440 2 1 31 Oct 2017 07:53 31 Oct 2017 07:52
SCP-1454 3 1 21 Oct 2017 08:48 21 Oct 2017 08:47
Đề xuất của S Andrew Swann 1 1 13 Oct 2017 15:37 13 Oct 2017 15:28
SCP-001 2 0 13 Oct 2017 14:10
SCP Đã giải thích 1 0 11 Oct 2017 10:57
SCP-8900-EX 3 1 11 Oct 2017 10:48 11 Oct 2017 10:48
Hướng dẫn cho dịch giả 2 0 24 Sep 2017 07:13
Giáo hội của Phế Thần 0 0 23 Sep 2017 15:53
CHƯA XÁC ĐỊNH 1 1 20 Sep 2017 11:07 20 Sep 2017 11:06
SCP-1812 1 1 20 Sep 2017 05:07 20 Sep 2017 04:57
SCP-1958 1 1 19 Sep 2017 13:00 19 Sep 2017 12:59
Những ngày im lặng 2 2 17 Sep 2017 10:29 17 Sep 2017 09:30
SCP-666½-J 4 1 12 Sep 2017 13:49 12 Sep 2017 11:42
SCP-3041 1 1 06 Sep 2017 08:47 06 Sep 2017 08:37
SCP-957 1 1 05 Sep 2017 11:07 05 Sep 2017 11:06
Bài học về quyền lực 2 2 19 Apr 2019 03:24 04 Sep 2017 06:56
SCP-3171 4 2 01 Mar 2019 15:18 02 Sep 2017 14:56
SCP-2053 4 1 01 Sep 2017 08:20 01 Sep 2017 08:11
SCP-2915 1 1 31 Aug 2017 07:47 31 Aug 2017 07:45
Tới tận cùng 2 1 25 Aug 2017 14:08 25 Aug 2017 14:05
SCP-3001 3 1 23 Aug 2017 14:02 23 Aug 2017 13:58
SCP-3267 2 1 23 Aug 2017 04:14 22 Aug 2017 15:58
Ngoại truyện 1 0 14 Aug 2017 09:12
Tài liệu tìm thấy dưới đáy vực Mariana 3 1 14 Aug 2017 09:02 14 Aug 2017 08:59
SCP Series II 0 0 14 Aug 2017 07:11
SCP Series III 0 0 14 Aug 2017 07:05
SCP-2505 3 2 22 May 2018 12:05 13 Aug 2017 15:39
SCP Hài 0 0 13 Aug 2017 04:13
Hướng dẫn cho người dùng mới 0 0 13 Aug 2017 03:19
SCP-____-J 4 1 13 Aug 2017 00:37 13 Aug 2017 00:34
Chỉnh sửa gần đây 0 0 12 Aug 2017 16:10
Liên lạc nhân viên 0 0 12 Aug 2017 16:05
Nội Quy 0 0 12 Aug 2017 15:52
Những trang đã tạo gần đây 0 0 12 Aug 2017 14:36
SCP-3000 3 1 12 Aug 2017 10:46 12 Aug 2017 10:35
SCP Series IV 0 0 12 Aug 2017 10:34
Đóng góp 0 0 12 Aug 2017 09:13
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License