Thông báo
Forum » Thông báo và đề nghị / Thông báo
Số chủ đề:: 4
Số post:: 12
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Posts Recent post
I'm sorry
bởi: FlawedFlawed
31 May 2018 17:06
6 bởi FlawedFlawed
19 Jun 2018 06:55 Nhảy!
bởi: Ivan NguyenIvan Nguyen
22 Sep 2018 16:58
1  
bởi: FlawedFlawed
08 Nov 2017 14:45
3 bởi FlawedFlawed
31 May 2018 01:57 Nhảy!
Có một điều là các bản dịch trên fb chưa được đăng tải lên web ._.
bởi: Jack WalterJack Walter
24 May 2018 02:51
2 bởi Twoface_GTwoface_G
24 May 2018 12:01 Nhảy!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License