Thông báo
Forum » Thông báo và đề nghị / Thông báo
Số chủ đề:: 6
Số post:: 21
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Posts Recent post
Lọc bỏ các bài kém chất lượng trước khi quá nhiều.
bởi: FlawedFlawed
12 May 2019 03:01
7 bởi FlawedFlawed
12 May 2019 03:57 Nhảy!
I'm sorry
bởi: FlawedFlawed
31 May 2018 17:06
6 bởi FlawedFlawed
19 Jun 2018 06:55 Nhảy!
Tòa nhà chọc trời
bởi: IAmAGrayWolfIAmAGrayWolf
15 Sep 2019 05:25
1  
Có một điều là các bản dịch trên fb chưa được đăng tải lên web ._.
bởi: Jack WalterJack Walter
24 May 2018 02:51
3 bởi DG-167DG-167
08 Jun 2019 07:10 Nhảy!
bởi: Ivan NguyenIvan Nguyen
22 Sep 2018 16:58
1  
bởi: FlawedFlawed
08 Nov 2017 14:45
3 bởi FlawedFlawed
31 May 2018 01:57 Nhảy!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License