Nhận xét bản dịch
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bản dịch
Số chủ đề:: 3
Số post:: 6
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Posts Recent post
bởi: Kandi KasaitoKandi Kasaito
18 May 2019 18:47
3 bởi Kandi KasaitoKandi Kasaito
20 May 2019 10:57 Nhảy!
bởi: Hell PlayerHell Player
16 Apr 2019 15:06
2 bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals
16 Apr 2019 19:41 Nhảy!
Xin mọi người cho nhận xét bản dịch
bởi: EmaitEmait
01 Jul 2018 15:17
1  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License