Nhận xét bản dịch
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bản dịch
Số chủ đề: 99
Số post: 793
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
page 1 of 512345next »
Thread name Started Các bài đăng Bài đăng gần đây
bởi: KirQKirQ
28 Jun 2021 18:27
75 bởi BeeTrioBeeTrio
29 Oct 2023 07:53 Nhảy!
Ghim: RE-TRANSLATE
Thread nhận dịch lại các bản dịch kém chất lượng và không đủ tiêu chuẩn trên Wiki SCP VN.
bởi: KirQKirQ
25 Sep 2021 02:45
26 bởi KirQKirQ
01 Aug 2023 13:44 Nhảy!
Áp dụng từ 16/10/2021
bởi: StupifPotatoStupifPotato
16 Oct 2021 12:03
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
01 Dec 2021 03:42 Nhảy!
Hướng dẫn cách làm như thế nào để một bản dịch có liên kết tới các chi nhánh khác.
bởi: KirQKirQ
27 Aug 2020 06:44
4 bởi KirQKirQ
27 Aug 2020 06:52 Nhảy!
https://scpwiki.com/scp-7029
bởi: hommuhommu
01 Jul 2023 23:42
6 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
05 Jul 2023 20:40 Nhảy!
Đây là lần đầu mình dịch bài, mong mọi người góp ý
bởi: SherumSherum
23 Oct 2022 14:24
3 bởi SherumSherum
23 Oct 2022 23:18 Nhảy!
bởi: vietanhnguyenvietanhnguyen
01 Aug 2022 04:34
4 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
06 Aug 2022 16:07 Nhảy!
bởi: Martin TaberMartin Taber
27 Jul 2022 03:30
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
01 Aug 2022 08:35 Nhảy!
Lần đầu dịch bài nên có nhiều sai sót mong các ad góp ý
bởi: vietanhnguyenvietanhnguyen
30 Jun 2022 15:32
3 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
30 Jun 2022 16:20 Nhảy!
Lần đầu dịch bài nên có nhiều sai sót mong các ad góp ý
bởi: Martin TaberMartin Taber
25 May 2022 03:41
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
25 May 2022 12:46 Nhảy!
http://scpvnsandbox2.wikidot.com/laggy000929:gotta-catch-em-alll
bởi: Laggy000929Laggy000929
03 Apr 2022 03:15
3 bởi Laggy000929Laggy000929
03 Apr 2022 18:12 Nhảy!
scp-wiki.wikidot.com/scp-379
bởi: tragafardwaterlaxtragafardwaterlax
25 Mar 2022 14:20
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
28 Mar 2022 15:43 Nhảy!
bởi: Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
17 Mar 2022 10:31
1  
bởi: NightMare1234NightMare1234
01 Mar 2022 01:52
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
01 Mar 2022 16:49 Nhảy!
https://scp-wiki.wikidot.com/scp-4951
bởi: WilliamUKWilliamUK
21 Feb 2022 12:44
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
23 Feb 2022 09:14 Nhảy!
mới dịch bài nên mong nhận xét :3
bởi: NightMare1234NightMare1234
21 Feb 2022 02:25
10 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
21 Feb 2022 09:57 Nhảy!
Yêu cầu dịch thuật lại các bài viết cũ.
bởi: KirQKirQ
12 May 2021 01:18
4 bởi StupifPotatoStupifPotato
01 Feb 2022 16:59 Nhảy!
scp-wiki.wikidot.com / scp-1268
bởi: EzhnoEzhno
27 Dec 2021 13:58
3 bởi EzhnoEzhno
31 Dec 2021 13:15 Nhảy!
scp-wiki. wikidot. com/ scp-485
bởi: DamonGallagherDamonGallagher
04 Dec 2021 13:33
3 bởi DamonGallagherDamonGallagher
08 Dec 2021 08:50 Nhảy!
Khá là bất ngờ với đoạn kết
bởi: tragafardwaterlaxtragafardwaterlax
07 Dec 2021 09:35
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
07 Dec 2021 11:06 Nhảy!
page 1 of 512345next »
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License