Nhận xét bài viết và ý tưởng
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bài viết và ý tưởng
Số chủ đề:: 15
Số post:: 32
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Posts Recent post
bởi: Hell PlayerHell Player
21 Apr 2019 14:18
4 bởi charlie wesllycharlie weslly
11 May 2019 11:06 Nhảy!
bởi: MoushindeiruMoushindeiru
29 Apr 2019 01:20
1  
bởi: Hell PlayerHell Player
26 Apr 2019 11:06
1  
bởi: MoushindeiruMoushindeiru
25 Apr 2019 13:37
2 bởi Hell PlayerHell Player
25 Apr 2019 13:56 Nhảy!
bởi: Hell PlayerHell Player
21 Apr 2019 14:42
1  
bởi: Hell PlayerHell Player
17 Apr 2019 10:56
2 bởi Hell PlayerHell Player
17 Apr 2019 15:10 Nhảy!
bởi: Hell PlayerHell Player
15 Apr 2019 08:29
6 bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals
16 Apr 2019 19:08 Nhảy!
bởi: Kandi KasaitoKandi Kasaito
03 Feb 2019 09:49
2 bởi charlie wesllycharlie weslly
22 Feb 2019 14:00 Nhảy!
bởi: Kandi KasaitoKandi Kasaito
28 Jan 2019 03:24
1  
bởi: Kandi KasaitoKandi Kasaito
27 Jan 2019 12:31
2 bởi Kandi KasaitoKandi Kasaito
27 Jan 2019 12:45 Nhảy!
nhận xét giùm ạ
bởi: Uchiha ZedUchiha Zed
19 Jun 2018 12:38
2 bởi Kandi KasaitoKandi Kasaito
27 Jan 2019 12:25 Nhảy!
bởi: Uchiha ZedUchiha Zed
24 May 2018 18:51
3 bởi Uchiha ZedUchiha Zed
18 Jun 2018 17:24 Nhảy!
đọc thấy SCP-1456 khá hay, nay tui viết thử một cái. Mong mọi người góp ý
bởi: Jack WalterJack Walter
16 Jun 2018 02:59
1  
bởi: FlawedFlawed
08 Jun 2018 17:01
1  
Nhận xét đi ạ '^')
bởi: ValakValak
07 Jun 2018 14:27
3 bởi FlawedFlawed
08 Jun 2018 05:51 Nhảy!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License