Nhận xét bài viết và ý tưởng
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bài viết và ý tưởng
Số chủ đề: 158
Số post: 703
rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
Sắp xếp theo:
Ngày post mới nhất
Thread starting date
Tạo chủ đề mới
Thread name Started Các bài đăng Bài đăng gần đây
bởi: NightMare1234NightMare1234
05 Mar 2022 08:48
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
06 Mar 2022 15:37 Nhảy!
bởi: NightMare1234NightMare1234
17 Feb 2022 09:04
2 bởi StupifPotatoStupifPotato
17 Feb 2022 11:11 Nhảy!
Mình muốn thử sức xem sao mong được cái redlight XD!
bởi: Hiccup ToastHiccup Toast
11 Feb 2022 20:28
4 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
14 Feb 2022 09:58 Nhảy!
xin ý kiến được không :3
bởi: NightMare1234NightMare1234
08 Feb 2022 12:19
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
08 Feb 2022 16:17 Nhảy!
bởi: AcakiraAcakira
06 Feb 2022 13:17
7 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
08 Feb 2022 16:11 Nhảy!
bởi: Cyclops-7Cyclops-7
15 Nov 2021 01:03
4 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
08 Feb 2022 16:00 Nhảy!
Đánh giá giúp mình nhé, mình là người mới bắt đầu viết scp.
bởi: Alaska ArAlaska Ar
03 Feb 2022 04:50
10 bởi Kunou SagiKunou Sagi
07 Feb 2022 18:53 Nhảy!
Mong mọi người cho ý kiến, tôi là người mới
bởi: BinhLaiBinhLai
04 Feb 2022 10:56
5 bởi BinhLaiBinhLai
05 Feb 2022 13:33 Nhảy!
hí hí viết thử nhận xét hộ cái :))
bởi: duongphong1982duongphong1982
16 Feb 2021 04:49
4 bởi KirQKirQ
03 Feb 2022 16:41 Nhảy!
bởi: Alaska ArAlaska Ar
03 Feb 2022 08:16
3 bởi Hiccup ToastHiccup Toast
03 Feb 2022 11:13 Nhảy!
bởi: Cyclops-7Cyclops-7
25 Dec 2021 10:46
3 bởi Alaska ArAlaska Ar
03 Feb 2022 05:10 Nhảy!
Mong mọi người cho ý kiến.
bởi: (account deleted)
02 Feb 2022 10:59
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
02 Feb 2022 16:58 Nhảy!
Mong mọi người cho ý kiến
bởi: asriel2010asriel2010
23 Oct 2021 15:33
24 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
23 Dec 2021 04:50 Nhảy!
bởi: Cyclops-7Cyclops-7
16 Dec 2021 23:53
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
18 Dec 2021 11:22 Nhảy!
bởi: Lumi Sovanky truongLumi Sovanky truong
07 Dec 2021 06:45
9 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
09 Dec 2021 16:57 Nhảy!
nếu lần này ổn hơn thì chắc t sẽ viết tiếp và sẽ xin greenlight vào lần sau:Đ
bởi: Shane BennettShane Bennett
27 Nov 2021 12:40
4 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
27 Nov 2021 17:05 Nhảy!
ý tưởng này hi vọng không bị trùng:3
bởi: Shane BennettShane Bennett
26 Nov 2021 02:44
4 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
27 Nov 2021 05:29 Nhảy!
Không nhớ tui đã nhờ ai đó góp ý cho bài SCP này mấy lần trước rùi, chắc là hai...
bởi: AppleNukeAppleNuke
22 Nov 2021 02:47
3 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
22 Nov 2021 15:20 Nhảy!
bởi: Cyclops-7Cyclops-7
18 Nov 2021 03:14
2 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
18 Nov 2021 18:00 Nhảy!
Càng nhiều nhận xét càng tốt
bởi: Kunou SagiKunou Sagi
09 Nov 2021 03:44
5 bởi Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea
10 Nov 2021 15:13 Nhảy!
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License