SCP-138 (Người bất tử)
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bản dịch » SCP-138 (Người bất tử)
Tạo bởi: NgMintNgMint
Ngày: 25 May 2020 12:09
Số post: 1
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Bản dịch đầu tiên của em, mong mn góp ý và chỉnh sửa ạ :>
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License