SCP 128
Tạo bởi: Doctor NHMPDoctor NHMP
Ngày: 25 Nov 2020 13:15
Số post: 1
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Chính xác thì đây là 1 bài dịch của 1 người khác (có post thread ở trên đây) nhưng bị thiếu nên mình sửa lại+ thêm vào 1 vài thứ
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License