SCP-XXX-VN-1 "Matrioshka brain"
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bài viết và ý tưởng » SCP-XXX-VN-1 "Matrioshka brain"
Started by: VCLVCL
Ngày: 20 Jan 2021 16:42
Số post:: 3
rss icon RSS: Các post mới
Summary:
Mời mọi người nhận xét. Nếu ổn thì tôi sẽ đăng
Post Mới
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License