Retranslation. [CŨ]
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bản dịch » Retranslation. [CŨ]
Tạo bởi: KirQKirQ
Ngày: 12 May 2021 01:18
Số post: 4
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Yêu cầu dịch thuật lại các bài viết cũ.
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License