SCP-5304 / Bình luận
Tạo bởi: Wikidot
Ngày: 17 Jun 2021 10:34
Số post: 7
rss icon RSS: Các post mới
Đây là khu vực thảo luận liên quan đến trang SCP-5304.
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License