RE-TRANSLATE
Tạo bởi: KirQKirQ
Ngày: 25 Sep 2021 02:45
Số post: 16
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Thread nhận dịch lại các bản dịch kém chất lượng và không đủ tiêu chuẩn trên Wiki SCP VN.
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License