Lần đầu tiên dịch. Nguồn: https://scp-wiki.wikidot.com/ripped-from-the-headlines
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bản dịch » Lần đầu tiên dịch. Nguồn: https://scp-wiki.wikidot.com/ripped-from-the-headlines
Tạo bởi: tragafardwaterlaxtragafardwaterlax
Ngày: 07 Dec 2021 09:35
Số post: 2
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Khá là bất ngờ với đoạn kết
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License