Thông Báo SCP T1: Nhân loại trỗi dậy...
Forum » Thông báo và đề nghị / Trang Mới » Thông Báo SCP T1: Nhân loại trỗi dậy...
Tạo bởi: StupifPotatoStupifPotato
Ngày: 12 Jan 2022 14:05
Số post: 3
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
THÔNG BÁO SCP MỚI TẠI ĐÂY! Bạn được phép thông báo cả bản dịch và bài viết. Không được phép đăng tải trang nháp hoặc bài nháp.
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License