SCP-6104
Tạo bởi: Martin TaberMartin Taber
Ngày: 25 May 2022 03:41
Số post: 2
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Lần đầu dịch bài nên có nhiều sai sót mong các ad góp ý
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License