[Xin cấp Greenlight] Ý tưởng: một SCP kết hợp với thể loại Isekai
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bài viết và ý tưởng » [Xin cấp Greenlight] Ý tưởng: một SCP kết hợp với thể loại Isekai
Tạo bởi: GGGG0000GGGG0000
Ngày: 29 Jun 2022 07:00
Số post: 4
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
SCP này sẽ là một người đã chuyển sinh sang một thế giới khắc nghiệt. Qua nguyên cứu của tổ chức SCP, ta sẽ biết cảm nhận của một người sau khi isekai là như thế nào.
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License