SCP-387
Tạo bởi: vietanhnguyenvietanhnguyen
Ngày: 30 Jun 2022 15:32
Số post: 3
rss icon RSS: Các post mới
Tóm tắt:
Lần đầu dịch bài nên có nhiều sai sót mong các ad góp ý
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License