SCP-XXX (Khu mỏ bỏ hoang)
Forum » Trợ giúp / Nhận xét bài viết và ý tưởng » SCP-XXX (Khu mỏ bỏ hoang)
Started by: Jack WalterJack Walter
Ngày: 16 Jun 2018 02:59
Số post:: 1
rss icon RSS: Các post mới
Summary:
đọc thấy SCP-1456 khá hay, nay tui viết thử một cái. Mong mọi người góp ý
Post Mới
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License