[ĐỀ XUẤT] Định nghĩa chung các từ khó dịch hoặc nhiều nghĩa
Forum » Thông báo và đề nghị / Đề xuất các quy định mới » [ĐỀ XUẤT] Định nghĩa chung các từ khó dịch hoặc nhiều nghĩa
Tạo bởi: Royal HarooRoyal Haroo
Ngày: 07 Jul 2018 15:29
Số post: 2
rss icon RSS: Các post mới
Post Mới
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License