Các post đăng gần đây
Từ thư mục:
page 1123...next »
Hehehe bởi snappy boisnappy boi, 16 Jun 2019 12:22
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 16 Jun 2019 08:10
bởi Mosin NagantMosin Nagant, 16 Jun 2019 03:41
bởi Mosin NagantMosin Nagant, 15 Jun 2019 08:49

đang định dịch cái này….
reeeeee


For The PARMA
For The 0-5
Agh

bởi DG-167DG-167, 14 Jun 2019 12:35

Vậy Ts. Bright là một bản sao của Clef trong khi cả 2 đều tồn tại mặc dù trước đó dị tính của 963 chưa được biết đến. Nếu như dị tính của 963 được biết đến trước khi clef giá nhập goc thì nó có nghĩa hơn.

Confused bởi snappy boisnappy boi, 14 Jun 2019 02:06

Dịch giả: Mosin NagantMosin Nagant
Tác giả: AelannaAelanna

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 13 Jun 2019 02:32

Dịch giả: Mosin NagantMosin Nagant
Tác giả: qntmqntm

Mật khẩu là 55555 ;)

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 12 Jun 2019 09:26

SCP-173
SCP-231-7
SCP-008
SCP-176
SCP-209
Định Hướng cho nhân sự Cấp-D. Đây là một bài viết Tiếng Anh chưa được dịch
Thảm-Hoạ-Thế-Giới Cấp-XK

các SCP trong bài viết bởi snappy boisnappy boi, 12 Jun 2019 08:03
Nguồn bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, 11 Jun 2019 19:53
bởi Mosin NagantMosin Nagant, 11 Jun 2019 09:47

Dịch giả: Mosin NagantMosin Nagant
Tác giả: Kate McTirissKate McTiriss

Thật sự thì bài này hoặc là do từ vựng của tôi kém, hoặc là do mấy cái thứ ngoài hành tinh của nó. Tôi đã làm tốt nhất có thể! Nếu bạn có thể, xin vui lòng giúp tôi chỉnh sửa bài này tốt hơn. Thân ái!

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 10 Jun 2019 02:34
bởi Mosin NagantMosin Nagant, 09 Jun 2019 03:15
bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, 09 Jun 2019 02:14

Cho mình xin link bài bn dịch, biết đâu bất ngờ, mình bt cách lm thì sao

Re: Help Coding bởi Kandi KasaitoKandi Kasaito, 08 Jun 2019 12:14

reeee
mấy ông bển face đều là mod ở đây mà sao mấy ổng không dịch có coding ở đây luôn đi cho xong rồi đăng lên kia một thể :V ?
mà cũng thấy kì kì có mấy ông dịch bên đấy không cả làm tài khoản bên này luôn đi ?


For The PARMA
For The 0-5
Agh

Re: FB page bởi DG-167DG-167, 08 Jun 2019 07:10

khá là hách não :v


For The PARMA
For The 0-5
Agh

bởi DG-167DG-167, 08 Jun 2019 07:05

à mà ủa bác cũng dùng Tumblr à ?
link gì zậy ?


For The PARMA
For The 0-5
Agh

bởi DG-167DG-167, 08 Jun 2019 02:42

Dịch giả: Mosin NagantMosin Nagant
Tác giả: LurkDLurkD

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 08 Jun 2019 02:38

Vì nó chỉ là 1 trang cá nhân nên không cần rate
Sau này nó cũng sẽ tương tự như mấy cái Personnel File trong Tổ Chức SCP ấy


Penguin

bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, 07 Jun 2019 22:08
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License