Các post đăng gần đây
Từ thư mục:
page 1123...next »
bởi class xxxxclass xxxx, 26 Oct 2020 13:33
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 26 Oct 2020 05:24
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 26 Oct 2020 05:16

Mã nguồn của mỗi văn bản đã được lưu trong các hộp thoại đóng dưới đây.


SCP-4000 - kha2k10kha2k10


Ngoại Truyện: Nằm Vùng - kha2k10kha2k10: Bài viết không đủ chất lượng.


SCP-2005 - kha2k10kha2k10


-Kir-

Re: TỔNG KIỂM DUYỆT 2020. bởi KirQKirQ, 24 Oct 2020 04:20
bởi The Legendary SCPThe Legendary SCP, 21 Oct 2020 13:35

Ngoại truyện đầu tiên của mình

Nằm vùng bởi kha2k10kha2k10, 20 Oct 2020 05:29

Hello!:
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình,mong mọi người xem qua rồi cho biết ý kiến,thật lòng nha!

SCP-4000 bởi kha2k10kha2k10, 20 Oct 2020 04:19
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 18 Oct 2020 05:25

Mã nguồn của mỗi văn bản đã được lưu trong các hộp thoại đóng dưới đây.


SCP-5724 - VMTCLOUD6VMTCLOUD6: Tính tới thời điểm xóa, chưa có SCP nào mang mã hiệu này.


SCP-214-VN - FlitchFlitch: Không đủ chất lượng.


SCP-021-VN - FamiFami: Không đủ chất lượng.


-Kir-

Re: TỔNG KIỂM DUYỆT 2020. bởi KirQKirQ, 17 Oct 2020 05:19

Author: (account deleted)

Translators: KirQKirQ & BD-PrintonBD-Printon

Original: (Hub) Old Man in the Sea Hub in the SCP Foundation


Tác giả: (tài khoản đã xóa)

Dịch giả: KirQKirQ & BD-PrintonBD-Printon

Nguồn: (Hub) Hub Ông Già Của Đại Dương tại Tổ Chức SCP Gốc


-Kir-

bởi KirQKirQ, 10 Oct 2020 08:02
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 07 Oct 2020 05:52

Mã nguồn của mỗi văn bản đã được lưu trong các hộp thoại đóng dưới đây.


SCP-009-VN - Crazy Jack Man 9811Crazy Jack Man 9811: Không đủ chất lượng.


-Kir-

Re: TỔNG KIỂM DUYỆT 2020. bởi KirQKirQ, 04 Oct 2020 13:30

Mã nguồn của mỗi văn bản đã được lưu trong các hộp thoại đóng dưới đây.


SCP-233-VN - RedtigervnRedtigervn: Chiếm chỗ bản dịch SCP-233.


Penguin

bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi, 03 Oct 2020 04:31
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 02 Oct 2020 15:27
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 02 Oct 2020 15:19

Vật thể#:SCP-214-VN
Phân loại:Euclid
Quy trình quản thúc:
được quản thúc tại phòng thí nghiệm siêu nhiên site[DỮ LIỆU BỊ XÓA],được nhân viên cấp 3 quản thúc,phòng quản thúc phải có một lớp bức tường chống phép thuật cở 'mạnh' và được cho đi dạo khi đến 12h ở[DỮ LIỆU BỊ XÓA],SCP-214-VN luôn được quan sát thường xuyên 20/12.
Mô tả:
SCP-214-VN là một thức thể có dạng 'người',SCP-214-VN mang một bộ áo nước nga thời liên xô,SCP-214-VN cao bằng một nguòi chưởng thành.
Năm[DỮ LIỆU BỊ XÓA],SCP-214-VN đã trốn thoát nhiều lần kể từ khi đến năm[DŨ LIỆU BỊ XÓA],biệt đội cơ động đã đi tìm nhưng lúc nào SCP cũng có ở nhà nhìn rất cỗ và cũng gần với tổ chức SCP,thế nên biệt đội cơ động rất dễ tìm SCP-214-VN,khi SCP-214-VN bị bắt thì chẳng có khẳng ứng gì nhưng SCP-214-VN khi bị bắt thì nói câu we are a imagination of human.
Nếu ai đã nói chuyện với SCP-214-VN quá lâu,thì sẽ bị chóng mặt,nếu đợi thêm nữa thì sẽ có cảm giác như 'chết' và người đó sẽ ảo tưởng những gì mà mình đã làm ngày hôm trước,SCP-214-VN đã giết một Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] khi cố nói chuyện vơi SCP-214-VN bằng cách mặc một bộ đồ giống SCP-214-VN,SCP-214-VN đã điều khiển tường cho dài ra để ép đầu Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] và Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] đã chết,người đi theo Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] đã bắt SCP về lại phòng quản thúc nhưng SCP-214-VN vẫn không làm gì cả.
Theo mô tả của Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] khi xem SCP-214-VN bằng camera,Ts[DŨ LIỆU BỊ XÓA] đã theo dõi và đã ghi vào quyển sổ mô tả khả năng của SCP-214-VN,SCP-214-VN có thể điều khiển bức tường và có khả năng vật lí với sức mạnh của vật lí,SCP-214-VN chủ yếu dùng bức tường để giết một nạn nhân của nó ở phòng[DỮ LIỆU BỊ XÓA].
Tính cách:
SCP-214-VN thường rất 'dễ tính' nhưng có khi rất nguy hiểm khi nói chuyện với SCP-214-VN quá lâu,SCP-214-VN hay im lăng khi không ai nói chuyện với nó,có một đoạn SCP-214-VN nói ngôn ngữ lạ bởi Ts[DỮ LIỆU BỊ XÓA] phát hiện khi dùng camera,SCP-214-VN nói ngôn ngữ lạ và ngôn ngữ đó có thể là ngôn ngữ hy lạp.

SCP-214-VN Thực thể 4th bởi FlitchFlitch, 02 Oct 2020 13:45
bởi KirQKirQ, 01 Oct 2020 13:03
bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi, 01 Oct 2020 11:40
Dịch Giả bởi KirQKirQ, 01 Oct 2020 07:30
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License