Các post đăng gần đây
Từ thư mục:
page 1123...next »

tui có khả năng dịch nhưng tui lười lắm

bởi Ospgta5Ospgta5, 11 Dec 2019 05:41

this not bài của tui

bởi Ospgta5Ospgta5, 11 Dec 2019 05:38

Bài này không đủ chuẩn để trở thành 1 SCP-VN nhé.
Lỗi:
- Phân cách: Toàn bài dính chù, với nhau như vậy, nhìn không muốn đọc. Mình thậm chí còn không đọc tới đoạn Miêu tả để biết nó là gì.
- Diễn giải: Có mặt ở khắp bài, diễn giải rất non nớt, không ra dáng một tài liệu thực thụ. Và dùng Tổ chức, chứ Foundation gì nữa vậy.

Đánh giá:
- 2-3/10. Loại.

Góp ý:
- Bạn nên đọc nhiều sách chữ hơn, đọc nhiều các SCP đã có bản dịch để tiếp nhận cách diễn giải của 1 hồ sơ SCP.

Đánh giá: bởi BonhatBonhat, 10 Dec 2019 08:10

Xem câu trả lời bên phần bình luận SCP-2460 nhé.

bởi BonhatBonhat, 10 Dec 2019 08:02

Nhanh chậm tùy vào độ ế. Ế nhiều thì dịch nhiều, ế ít thì dịch ít.
Nâu. Đang nhận dịch 2 SCP khác rồi.

bởi BonhatBonhat, 10 Dec 2019 08:01

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 08 Dec 2019 06:14

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 08 Dec 2019 04:32

công nhận bài cũ dịch tệ thật ,liệu ông có dịch được hết 100 bài SCP ko ?

bởi Ospgta5Ospgta5, 08 Dec 2019 03:53

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 07 Dec 2019 14:45

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 07 Dec 2019 13:46

ông dịch chay thế này mất bao lâu vậy ?

dịch SCP-3006 được ko bonhat

bởi Ospgta5Ospgta5, 07 Dec 2019 10:28

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 07 Dec 2019 07:11

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 07 Dec 2019 07:11

tui nghĩ chắc đặc vụ cassidy chết trong đó rồi ○~○
mà ông dịch SCP-354 đi

bởi Ospgta5Ospgta5, 06 Dec 2019 06:33

tui lười lắm

bởi Ospgta5Ospgta5, 04 Dec 2019 06:13

mystown là ai ?

bởi Ospgta5Ospgta5, 04 Dec 2019 06:09

tui nghĩ ông dịch chay thế này chắc lâu lắm

dịch SCP-3006 được ko bro ?

bởi Ospgta5Ospgta5, 03 Dec 2019 04:37

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 02 Dec 2019 14:37

Bài viết đã được dịch lại bởi Dịch giả : Mosin NagantMosin Nagant

Lũ khốn Mystown

bởi Mosin NagantMosin Nagant, 02 Dec 2019 13:27

—mystown là ai ?Để tui chuẩn bị hàng nóng cho ):|

bởi Ospgta5Ospgta5, 02 Dec 2019 10:13
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License