Các post đăng gần đây
Từ thư mục:
page 1123...next »

Mình là Shinzoutengun, đã gắn bó với SCP Eng từ khi Series I bắt đầu được đăng trên đấy. Mục địch mình dịch cũng nhằm để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn với cộng đồng SCP khác :>

Tác giả gốc: Faminepulse (tài khoản đã xóa)
Link gốc: http://scp-wiki.wikidot.com/scp-1424

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 02 Jan 2018 14:39
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 25 Dec 2017 14:05
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 17 Dec 2017 04:36
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 27 Nov 2017 16:09

Tác giả gốc: RogetRoget
Dịch giả: Macrosis2020Macrosis2020

Bản dịch được chuyển từ Facebook.
Link gốc: http://www.scp-wiki.net/scp-1833

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 19 Nov 2017 09:38
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 19 Nov 2017 09:28
SCP-999 bởi PonchioPonchio, 13 Nov 2017 15:37
SCP-085 bởi PonchioPonchio, 13 Nov 2017 15:36
SCP-294 bởi PonchioPonchio, 13 Nov 2017 15:35
SCP-346 bởi PonchioPonchio, 13 Nov 2017 15:33
Dịch giả bởi FlawedFlawed, 08 Nov 2017 15:47

Tình hình là mình đã lập một trang sandbox cho chi nhánh mình rồi nhé. Nó có thể đc dùng để lưu trữ các bản thảo (dịch/tự viết đều được) trước khi đăng lên trang này, và cũng là 1 nơi tốt để test coding nữa :D Khuyến khích dùng nếu dịch các bài dài, vừa lưu lại làm tiếp được mà cũng thử đc coding luôn :D :D :D

Sandbox Việt Nam :D :D :D bởi FlawedFlawed, 08 Nov 2017 14:45

YÊ có thêm người mới rồi :D :D :D
Mình cũng đã đăng được hai bài lên trang chủ rồi (shameless advertising)SCP-3267SCP-3726 :V

Mình là Ponchio, bị mê hoặc bởi SCP Foundation từ cái ngày những bài đầu tiên của Series I xuất hiện trên các trang creppypasta ở VN. Mình mong muốn được dịch thật nhiều để mang lại một kho nội dung mới lạ kích thích trí tưởng tượng của các bạn đọc, biết đâu sau này chi nhánh lại có những bài lên được trang chủ Foundation :D

Tác giả gốc: RogetRoget
Dịch giả: Mình

Link gốc: http://www.scp-wiki.net/scp-332

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 05 Nov 2017 03:01

Tác giả gốc: PeppersGhostPeppersGhost
Dịch giả: Mình

Link gốc: http://www.scp-wiki.net/scp-1715

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 31 Oct 2017 09:21

Tác giả gốc: DmatixDmatix
Dịch giả: Mình

Link gốc: http://www.scp-wiki.net/scp-1440

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 31 Oct 2017 07:53

Tác giả gốc: SmaptiSmapti
Dịch giả: Mình

Link gốc: http://www.scp-wiki.net/scp-1454

Dịch giả bởi FlawedFlawed, 21 Oct 2017 08:48
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License