Diễn đàn
Thông báo và đề nghị
Thông báo bài viết mới, đề xuất các quy định và chào đón các thành viên mới.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
412bởi Ivan NguyenIvan Nguyen
22 Sep 2018 16:58Nhảy!
Chúng tôi có thể làm gì để tăng chất lượng trang? Đặt câu hỏi và đề xuất tại đây.
11bởi Royal HarooRoyal Haroo
07 Jul 2018 15:29Nhảy!
Là người dùng mới trên trang? Hãy giới thiệu bản thân tại đây.
220bởi Mosin NagantMosin Nagant
26 Sep 2018 14:43Nhảy!
Trò chuyện chung
Nói chuyện về những chủ đề có thể không liên quan đến SCP như sở thích, dự án, vv.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Đối thoại về những vấn đề đời sống, học tập, vv.
00 
Trò chuyện về các hình thức giải trí khác nhau.
00 
Bạn có fanart? Có dự án lấy cảm hứng từ SCP? Hãy đăng ở đây cho mọi người cùng xem!
00 
Thế giới SCP
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Có câu hỏi về SCP hay cốt truyện? Hãy hỏi ở đây.
00 
Trợ giúp
Trợ giúp với việc viết, chỉnh sửa hoặc dịch bài
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
11bởi EmaitEmait
01 Jul 2018 15:17Nhảy!
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
815bởi charlie wesllycharlie weslly
22 Feb 2019 14:00Nhảy!
Có câu hỏi về wiki, coding, hay kiến thức giúp cho việc viết bài? Hỏi ở đây.
23bởi charlie wesllycharlie weslly
18 Feb 2019 09:18Nhảy!
Bình luận từng bài viết
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Các trang bình luận trên wiki.
191167bởi charlie wesllycharlie weslly
23 Feb 2019 19:30Nhảy!

Show hidden

rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License