Diễn đàn
Thông báo và đề nghị
Thông báo bài viết mới, đề xuất các quy định và chào đón các thành viên mới.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
892bởi TaghetdattenTaghetdatten
21 Feb 2021 11:49Nhảy!
Chúng tôi có thể làm gì để tăng chất lượng trang? Đặt câu hỏi và đề xuất tại đây.
566bởi Nguyen Hua Minh PhatNguyen Hua Minh Phat
26 Feb 2021 00:14Nhảy!
Là người dùng mới trên trang? Hãy giới thiệu bản thân tại đây.
7111bởi DarthWyseDarthWyse
24 Feb 2021 16:00Nhảy!
Trò chuyện chung
Nói chuyện về những chủ đề có thể không liên quan đến SCP như sở thích, dự án, vv.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Đối thoại về những vấn đề đời sống, học tập, vv.
24555bởi Dragon VietnamDragon Vietnam
25 Feb 2021 18:10Nhảy!
Trò chuyện về các hình thức giải trí khác nhau.
26bởi Dragon VietnamDragon Vietnam
22 Feb 2021 12:58Nhảy!
Bạn có fanart? Có dự án lấy cảm hứng từ SCP? Hãy đăng ở đây cho mọi người cùng xem!
11bởi MeoRungMeoRung
18 Jul 2019 17:38Nhảy!
Thế giới SCP
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Có câu hỏi về SCP hay cốt truyện? Hãy hỏi ở đây.
17bởi SimpleArt321SimpleArt321
22 Feb 2021 05:44Nhảy!
Trợ giúp
Trợ giúp với việc viết, chỉnh sửa hoặc dịch bài
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
57534bởi DaLil$tickDaLil$tick
25 Feb 2021 04:47Nhảy!
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
62214bởi Sugumi channelSugumi channel
25 Feb 2021 17:28Nhảy!
Có câu hỏi về wiki, coding, hay kiến thức giúp cho việc viết bài? Hỏi ở đây.
15137bởi KirQKirQ
22 Feb 2021 14:56Nhảy!
Bình luận từng bài viết
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Các trang bình luận trên wiki.
10372182bởi StupifPotatoStupifPotato
25 Feb 2021 15:05Nhảy!

Xem phần giấu đi

rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License