Diễn đàn
Thông báo và đề nghị
Thông báo bài viết mới, đề xuất các quy định và chào đón các thành viên mới.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
539bởi KirQKirQ
19 Sep 2020 06:24Nhảy!
Chúng tôi có thể làm gì để tăng chất lượng trang? Đặt câu hỏi và đề xuất tại đây.
323bởi TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals
08 Sep 2020 04:19Nhảy!
Là người dùng mới trên trang? Hãy giới thiệu bản thân tại đây.
343bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi
25 Aug 2020 05:08Nhảy!
Trò chuyện chung
Nói chuyện về những chủ đề có thể không liên quan đến SCP như sở thích, dự án, vv.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Đối thoại về những vấn đề đời sống, học tập, vv.
1078bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi
26 Sep 2020 08:35Nhảy!
Trò chuyện về các hình thức giải trí khác nhau.
11bởi DG-167DG-167
07 Jul 2019 14:16Nhảy!
Bạn có fanart? Có dự án lấy cảm hứng từ SCP? Hãy đăng ở đây cho mọi người cùng xem!
11bởi MeoRungMeoRung
18 Jul 2019 17:38Nhảy!
Thế giới SCP
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Có câu hỏi về SCP hay cốt truyện? Hãy hỏi ở đây.
00 
Trợ giúp
Trợ giúp với việc viết, chỉnh sửa hoặc dịch bài
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
1136bởi NgMintNgMint
25 May 2020 12:09Nhảy!
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
3281bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi
25 Sep 2020 08:41Nhảy!
Có câu hỏi về wiki, coding, hay kiến thức giúp cho việc viết bài? Hỏi ở đây.
49bởi Kandi KasaitoKandi Kasaito
08 Jun 2019 12:14Nhảy!
Bình luận từng bài viết
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Các trang bình luận trên wiki.
626800bởi Narumi SoukichiNarumi Soukichi
26 Sep 2020 05:30Nhảy!

Xem phần giấu đi

rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License