Diễn Đàn
Thông báo và đề nghị
Thông báo bài viết mới, đề xuất các quy định và chào đón các thành viên mới.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Thông báo các bài viết/bản dịch mới và các sự kiện trên trang ở đây. Các tác/dịch giả, hãy thông báo trang mới theo đúng category.
11167bởi KirQKirQ
05 Dec 2021 02:40Nhảy!
Chúng tôi có thể làm gì để tăng chất lượng trang? Đặt câu hỏi và đề xuất tại đây.
669bởi FREEFIREFREEFIRE
04 Jun 2021 03:53Nhảy!
Là người dùng mới trên trang? Hãy giới thiệu bản thân tại đây.
9142bởi asriel2010asriel2010
29 Oct 2021 11:39Nhảy!
Trò chuyện chung
Nói chuyện về những chủ đề có thể không liên quan đến SCP như sở thích, dự án, vv.
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Đối thoại về những vấn đề đời sống, học tập, vv.
35744bởi asriel2010asriel2010
04 Dec 2021 12:33Nhảy!
Trò chuyện về các hình thức giải trí khác nhau.
512bởi asriel2010asriel2010
06 Dec 2021 12:06Nhảy!
Bạn có fanart? Có dự án lấy cảm hứng từ SCP? Hãy đăng ở đây cho mọi người cùng xem!
413bởi Agent MTD08Agent MTD08
31 Oct 2021 01:23Nhảy!
Thế giới SCP
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Có câu hỏi về SCP hay cốt truyện? Hãy hỏi ở đây.
12128bởi DamonGallagherDamonGallagher
08 Dec 2021 08:26Nhảy!
Trợ giúp
Trợ giúp với việc viết, chỉnh sửa hoặc dịch bài
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Dịch xong bài nhưng muốn được kiểm tra bởi các thành viên khác? Đăng bài ở đây.
84664bởi DamonGallagherDamonGallagher
08 Dec 2021 08:50Nhảy!
Có ý tưởng viết 1 SCP hay ngoại truyện? Đăng ở đây và nhận ý kiến từ mọi người.
127555bởi Lumi Sovanky truongLumi Sovanky truong
08 Dec 2021 15:15Nhảy!
Có câu hỏi về wiki, coding, hay kiến thức giúp cho việc viết bài? Hỏi ở đây.
25176bởi AppleNukeAppleNuke
30 Nov 2021 07:17Nhảy!
Bình luận từng bài viết
Tên thư mụcThreadsPostsPost mới nhất
Các trang bình luận trên wiki.
22273983bởi DamonGallagherDamonGallagher
08 Dec 2021 09:20Nhảy!

Xem phần giấu đi

rss icon RSS: Các chủ đề mới | Các post mới

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License