Ngoại truyện


Chào mừng đến với thư mục ngoại truyện của Tổ chức

Nội dung của danh sách này hiện tại [chưa được phân cấp].

Nhân sự cần lưu ý là có một số tệp sẽ cần các cấp độ an ninh khác nhau để truy cập.

Nếu các tài liệu SCP là trái tim của Tổ chức, thì ngoại truyện là tâm hồn của nó. Ngoại truyện có thể là bất cứ thứ gì, từ những tài liệu trang trọng, những câu truyện ngắn hay thậm chí là cả những bài thơ mà khám phá một khía cạnh nào đó về Tổ chức, về những thành viên trong đó hay là những gì xảy ra trong thế giới viễn tưởng của Tổ chức.


Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các ngoại truyện trên wiki. Nếu bạn thấy có truyện nào không được liệt kê, hãy liên lạc tác giả/dịch giả hoặc Admin Flawed để được trợ giúp.

Các ngoại truyện phải được tag là "truyện" thì mới được tự động liệt kê ở đây. Dịch giả và tác giả lưu ý.


-Danh sách-

Truyện Đánh giá Bình luận Tác/dịch giả Đăng
Bài học về quyền lực 1 1 Flawed 04 Sep 2017 06:56
Những ngày im lặng 1 2 Flawed 17 Sep 2017 09:30
Tài liệu tìm thấy dưới đáy vực Mariana 1 1 Flawed 14 Aug 2017 08:59
Tới tận cùng 1 1 Flawed 25 Aug 2017 14:05
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License