Ngoại truyện


Chào mừng đến với thư mục ngoại truyện của Tổ chức

Nội dung của danh sách này hiện tại [chưa được phân cấp].

Nhân sự cần lưu ý là có một số tệp sẽ cần các cấp độ an ninh khác nhau để truy cập.

Nếu các tài liệu SCP là trái tim của Tổ chức, thì ngoại truyện là tâm hồn của nó. Ngoại truyện có thể là bất cứ thứ gì, từ những tài liệu trang trọng, những câu truyện ngắn hay thậm chí là cả những bài thơ mà khám phá một khía cạnh nào đó về Tổ chức, về những thành viên trong đó hay là những gì xảy ra trong thế giới viễn tưởng của Tổ chức.


Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các ngoại truyện trên wiki tiếng Anh. Nếu bạn thấy có truyện nào không được liệt kê, hãy liên lạc tác giả/dịch giả hoặc Admin Flawed để được trợ giúp.

Các ngoại truyện phải được tag là "truyện" thì mới được tự động liệt kê ở đây. Dịch giả và tác giả lưu ý.


-Danh sách-

Truyện Đánh giá Bình luận Tác/dịch giả Đăng
Bài học về quyền lực 3 3 Flawed 04 Sep 2017 06:56
Biên bản hội thảo của Tiến Sĩ Clef: "Những kẻ bẻ cong hiện thực và bạn: Làm thế nào để tồn tại khi mà hiện thực thì không" 6 2 Flawed 27 Nov 2017 16:02
Chứng kiến cái kết 1 2 Flawed 18 Jan 2018 16:26
Cội nguồn của Clef 3 3 TheLegendaryAnimals 21 May 2019 14:42
Công Việc Mới 0 0 snappy boi 09 Jun 2019 08:20
Để bạn được sống trong ánh sáng 5 5 Flawed 07 May 2018 11:06
đen trắng đen trắng đen trắng đen trắng đen trắng xám 0 5 snappy boi 12 Jun 2019 07:56
Họ Sẽ Vứt Bỏ Chúng Ta Với Một Trái Đất Lay Chuyển 1 1 Mosin Nagant 09 May 2019 12:45
Hồi tưởng: Phần Một 1 0 Mosin Nagant 27 Jul 2019 09:53
Lonwood 3 0 Mosin Nagant 27 Jul 2019 10:44
Những bài kiểm tra tâm lý của Ts Glass 2 1 TheLegendaryAnimals 19 Feb 2019 01:41
Những điều Ts. Bright Không Được Làm ở Tổ chức 2 0 snappy boi 23 May 2019 10:04
Những ngày im lặng 3 2 Flawed 17 Sep 2017 09:30
Những ngày Trôi qua 2 0 Mosin Nagant 02 Jul 2019 02:46
SCP-001: O5 0 1 Twoface_G 01 May 2018 13:27
Tài liệu tìm thấy dưới đáy vực Mariana 4 1 Flawed 14 Aug 2017 08:59
Tôi có quyền được lãng quên 2 1 Flawed 17 Dec 2017 04:36
Tới tận cùng 3 3 Flawed 25 Aug 2017 14:05
Ts. Bright không còn được phép sử dụng dị thể để du hành ngược thời gian để ông có thể giết Hitler 1 2 snappy boi 11 Jun 2019 14:04
Vị Vua Sống Thọ 1 7 snappy boi 22 May 2019 08:46
hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License