Trung Tâm Ngoại Truyện VN

CHÀO MỪNG NHÂN SỰ ĐẾN VỚI
TRUNG TÂM NGOẠI TRUYỆN
VIỆT NAM
CỦA TỔ CHỨC SCP

Nội dung của danh sách này hiện tại [chưa được phân cấp].

Nhân sự cần lưu ý rằng có các tập tin trong trung tâm này được phân loại quyền hạn truy cập khá nhau, và chứng thực hợp lệ cần được cung cấp nhằm truy cập các tập tin trên.

Nếu các tài liệu SCP là trái tim của Tổ Chức, thì ngoại truyện là tâm hồn của nó. Ngoại truyện có thể là bất cứ thứ gì, từ những tài liệu trang trọng, những câu truyện ngắn hay thậm chí là cả những bài thơ mà khám phá một khía cạnh nào đó về Tổ Chức, về những thành viên trong đó hay là những gì xảy ra trong thế giới viễn tưởng của Tổ Chức.


Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các ngoại truyện trên wiki tiếng Việt. Nếu bạn thấy có truyện nào không được liệt kê, hãy liên lạc nhân viên hoặc Admin StupifPotato để được trợ giúp.


Các ngoại truyện phải được tag là "truyện-vn" thì mới được tự động liệt kê ở đây.
Dịch giả và tác giả lưu ý.


-Danh sách-

Truyện Đánh giá Bình luận Tác giả Đăng
Báo Cáo Khai Quật Điểm G198-VN 9 1 KH Nam 11 Dec 2021 02:06
Cuộc Phiêu Lưu Của Vịt Trắng Và Bồ Câu 18 8 KirQ 24 Dec 2021 12:51
Hưng Hoá, Một Chén Trà 8 1 KH Nam 08 Jan 2022 12:16
Khúc Đồng Dao Phán Sự 11 5 King Pigeon 07 Jan 2022 02:35
Một Ngày Của Ts. Tuân 10 1 KH Nam 28 Nov 2021 07:29
Ngày Giáng Sinh Đầu Tiên 13 10 KH Nam 22 Dec 2021 00:21
Rời Phủ Lạng Giang 12 5 KH Nam 11 Dec 2021 02:13
Tài Liệu Bổ Sung SCP-099-VN-2611 13 4 KirQ 25 Nov 2021 23:38
hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License