Trung Tâm Ngoại Truyện VN

CHÀO MỪNG NHÂN SỰ ĐẾN VỚI
TRUNG TÂM NGOẠI TRUYỆN
VIỆT NAM
CỦA TỔ CHỨC SCP

Nội dung của danh sách này hiện tại [chưa được phân cấp].

Nhân sự cần lưu ý rằng có các tập tin trong trung tâm này được phân loại quyền hạn truy cập khá nhau, và chứng thực hợp lệ cần được cung cấp nhằm truy cập các tập tin trên.

Nếu các tài liệu SCP là trái tim của Tổ Chức, thì ngoại truyện là tâm hồn của nó. Ngoại truyện có thể là bất cứ thứ gì, từ những tài liệu trang trọng, những câu truyện ngắn hay thậm chí là cả những bài thơ mà khám phá một khía cạnh nào đó về Tổ Chức, về những thành viên trong đó hay là những gì xảy ra trong thế giới viễn tưởng của Tổ Chức.


Lưu ý của Quản trị Hệ thống: Danh sách này là một danh sách đầy đủ tất cả các ngoại truyện trên wiki tiếng Việt. Nếu bạn thấy có truyện nào không được liệt kê, hãy liên lạc nhân viên hoặc Admin StupifPotato để được trợ giúp.


Các ngoại truyện phải được tag là "truyện-vn" thì mới được tự động liệt kê ở đây.
Dịch giả và tác giả lưu ý.


-Danh sách-

Truyện Đánh giá Bình luận Tác giả Đăng
Báo Cáo Khai Quật Điểm G198-VN 12 1 KH Nam 11 Dec 2021 02:06
Bọn Lái Buôn Quận Không 10 2 Nya Piece 28 Sep 2023 20:36
Bóng Ma Ký Ức 13 1 Ronin (TIme Samurai) 07 Jun 2023 02:56
Cây Khô 4 3 AskHao 05 Jun 2022 11:48
Chưởng Sự Ngâm Khúc 6 2 KH Nam 30 Jan 2023 02:34
Công Việc Ngoài Giờ 30 2 Nya Piece 18 Aug 2022 18:07
Cuộc Phiêu Lưu Của Vịt Trắng Và Bồ Câu 23 8 KirQ 24 Dec 2021 12:51
Đêm Dài Lắm Mộng 7 1 Irina Bougainvillea 03 Jan 2023 16:18
Đường Tắt 21 6 Irina Bougainvillea 11 May 2022 11:34
Hậu Sinh Khả Úy 8 1 Irina Bougainvillea 03 Jan 2023 16:26
Hưng Hoá, Một Chén Trà 9 1 KH Nam 08 Jan 2022 12:16
Khi Ánh Sáng Vụt Tắt, Tất Cả Còn Lại Chỉ Là Màn Đêm. 8 0 damagen 05 Jun 2022 16:58
Khúc Đồng Dao Phán Sự 14 5 King Pigeon 07 Jan 2022 02:35
Mặt Tối Của Quan Phán Sự 8 1 KH Nam 09 Oct 2022 08:52
Mẹ Ơi? 20 0 Dept 29 May 2022 15:10
Mồng Ba Tết Thầy 10 1 Irina Bougainvillea 03 Jan 2023 16:14
Một Ngày Của Ts. Tuân 13 1 KH Nam 28 Nov 2021 07:29
Một Ngày Mới Ở Phòng Ban Dịch Thuật 8 4 RedEyeMikeyy 01 Mar 2023 14:58
Mười Sáu Mùa Tuyết Phủ 8 1 Irina Bougainvillea 31 Jul 2023 00:22
Ngày Giáng Sinh Đầu Tiên 14 10 KH Nam 22 Dec 2021 00:21
Nhiệm Vụ Ở Thanh Hoá 9 1 KH Nam 27 Sep 2022 11:25
NX-59-VN - Quận Không 21 1 KH Nam 01 Oct 2022 09:10
Rời Phủ Lạng Giang 16 5 KH Nam 11 Dec 2021 02:13
Tài Liệu Bổ Sung SCP-099-VN-2611 13 4 KirQ 25 Nov 2021 23:38
Tại Minh Minh Đức 8 1 KH Nam 25 Aug 2022 05:55
Tám Tỉ Người 20 3 Yohank 20 Nov 2022 05:38
Tàn Cuộc 7 1 KH Nam 25 Feb 2023 02:23
TẾT TƯNG BỪNG - MỪNG TỔ CHỨC 21 13 King Pigeon 21 Jan 2023 16:56
Thi Sĩ Chứng Kiến Mặt Trời Suy Tàn 4 0 King Pigeon 21 Feb 2022 04:43
Thơ Lạc Vận 13 3 BaDang 29 May 2022 08:13
Thơ Thu Hồi Từ Vực Sâu Marianas 6 0 King Pigeon 21 Feb 2022 04:27
"Thứ này sống đến mức tôi có thể nghe tiếng nó kêu đấy!" 8 1 Rigball 23 Apr 2023 14:58
TÌNH YÊU LÝ TÍNH, SUY NGHĨ HIỆN ĐẠI CHO NGƯỜI HIỆN ĐẠI 16 0 MI SA 13 Feb 2022 11:32
Trong Màn Đêm 10 3 Tutel 01 Jun 2022 14:17
Tuyết Đỏ 7 1 KH Nam 21 Dec 2022 02:35
Vấn Danh 11 1 Irina Bougainvillea 11 Apr 2023 22:33
Vừa Đắng Vừa Ngọt, Phần 1 6 1 Rigball 08 Aug 2023 13:01
Xác Thịt Giao Phối 5 0 BaDang 22 Feb 2022 04:31
hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License