2117 2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Phát Hiện

SCP-2117 ban đầu được phát hiện vào tháng Một năm 2019, sau khi Điểm-19 nhận được một tín hiệu cấp cứu rõ ràng từ không gian ngoại Sao Hải Vương. Thông điệp như sau.

Đây là tàu Daitaihomaru đang gửi một báo hiệu cứu nạn tự động. Đã mất khoảng 90% thành viên. Hệ thống hỗ trợ sự sống không hoạt động. Phản hồi để nhận hàng. Thông báo này sẽ lặp lại.

Sau hai tháng cân nhắc trong Hội đồng O5, một cuộc bỏ phiếu 7-6 nhằm chấp thuận việc phản hồi được truyền đi. Vào thời điểm này, SCP-2117 đã đạt đến vị trí hiện tại của nó, quay quanh Titan.

Daitaihomaru, đây là Ts. Kirk. Chúng tôi đã đọc tin nhắn.

Vào thời điểm này, một vật thể được phóng đi từ SCP-2117, tiến đến Trái Đất với tốc độ cao. Nó đến vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, rơi xuống một cánh đồng gần Nagano, Nhật Bản. Các nguồn tin địa phương xác định nó là một vệ tinh bị rơi, cho phép các nhân sự của Tổ Chức được gài vào trong JAXA thu hồi nó. Khối lượng này chứa hơn 50 cá thể SCP-2117-A-1.

Thử nghiệm với những vật thể này bắt đầu vào ngày 5 tháng 4. Sau khi được kích hoạt, SCP-2117-A-1 đã mở một lối đi vào SCP-2117, tạo ra một khoảng chân không gây thiệt hại lớn cho buồng thử nghiệm.

Khi được phát hiện, SCP-2117 đang được cung cấp oxy khẩn cấp, cần phải sử dụng buồng chân không để tiến vào và thử nghiệm bộ đồ không gian để khám phá. ĐĐNCĐ-Zeta-9 ("Chuột Chũi") tiến vào phi thuyền, cùng với hai kỹ thuật viên NASA trước đây đã làm việc trên các trạm vũ trụ khác nhau.

Các tài liệu sau đây được thu từ máy tính bảng của Z9-Tech-2. Tất cả các giọng nói, trừ khi được lưu ý, đều là nữ giới và hơi giống giọng Nhật. Mặc dù là tệp mp4, chỉ có các luồng âm thanh khả dụng.

Khoảng bốn ngày sau khi khám phá ban đầu SCP-2117, một cuộc khám phá thứ hai được triển khai. Vào thời điểm này, hỗ trợ sự sống và trọng lực nhân tạo đã được phục hồi; tuy nhiên, để đề phòng, ĐĐNCĐ-Zeta-9 vẫn sử dụng bộ quần áo không gian của họ, trong trường hợp SCP-2117 lại gặp sự cố hỗ trợ sự sống, và một lần nữa sử dụng buồng chân không làm điểm xâm nhập.

Danh Mục:

Tài Liệu Chính

Hiện Đang Xem:Phát Hiện

Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung

Phỏng Vấn Xuất Cảnh SCP-2117-B

Tài Liệu Vật Thể Được Thu Hồi 2117-Ω-2A.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License