2117 3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung 2117

Sau khi bị bắt giữ bởi 2085-A, quyền truy cập vào SCP-2117 bị ngắt, vì các cá thể SCP-2117-A-1 không còn hoạt động. Một đường truyền do Điểm-19 nhận được cho biết rằng 2085-A đang giữ Zeta-9 làm con tin, nhưng sẽ giữ liên lạc một chiều được mở để Z9 có thể báo cáo những phát hiện của họ cho Tổ Chức.

Kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019, Z9 quay trở lại Trái Đất với thương vong tối thiểu. Dưới đây là các Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung.


Danh Mục:

Tài Liệu Chính

Phát Hiện

Hiện Đang Xem Nhật Ký Khám Phá Bổ Sung

Phỏng Vấn Xuất Cảnh SCP-2117-B

Tài Liệu Vật Thể Được Thu Hồi 2117-Ω-2A.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License