3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Mã vật thể: 001
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-001 được quản thúc trong một buồng giam dạng người tiêu chuẩn tại Điểm-01. SCP-001 sẽ được cung cấp thức ăn phù hợp với các thực thể dạng người.

Nhân viên quản thúc không được phép giao tiếp với SCP-001 ngoại trừ ghi chép các thông số quản thúc dạng người cơ bản, mà không có sự cho phép từ Hội đồng O5.

Mô tả: SCP-001 là một thực thể dạng người, sở hữu dị tính ảnh hưởng thời gian:

SCP-001 sẽ phản hồi tích cực nếu được nhân sự Tổ Chức gọi là ‘Người Sáng Lập [của Tổ Chức].’1 Nếu được gọi bằng mã định danh của mình, SCP-001 sẽ trở nên kích động và ngừng giao tiếp với nhân sự làm điều đó vô thời hạn, và cho đến hiện tại, SCP-001 không hề bỏ qua bất kỳ hành vi xúc phạm nào.

SCP-001 bất tử và không bị lão hóa theo thời gian. Dù SCP-001 có thể chịu thương tổn về thể xác và có tốc độ hồi phục như một người bình thường, thời gian sống của nó sẽ cho phép nó hồi phục các chấn thương nặng hơn nếu đủ thời gian.

SCP-001 có khả năng dự báo chính xác và chi tiết về các sự kiện xảy ra trong tương lai. Hiện giờ SCP-001 vẫn được tin là không tạo nên các sự kiện xảy ra trên, toàn bộ sự kiện được dự đoán bởi SCP-001, tại thời điểm dự báo, chắc chắn không thể ngăn chặn hay thay đổi.

SCP-001 đã hỗ trợ việc quản thúc và phân tích các dị tượng, nhưng nhấn mạnh rằng nó phải được giải thoát khỏi sự quản thúc hoặc được cho phép thiết kế một thiết bị không rõ chức năng, SCP-001 không cho phép bất kỳ cá nhân nào đề cập tới thiết bị này.

SCP-001 lần đầu được quản thúc bởi Hội đồng O5 đời đầu ngay sau khi thành lập Tổ Chức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License