Chỉ Một Lần Xa Con

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Năm 2,500,014


Không lâu trước khi Talloran tìm thấy một đường thẳng đen kéo dài đến tận chân trời. Đó là thứ duy nhất cậu thấy trong nhiều năm. Nó chắc chắn không phải là một sinh vật rồi, nhưng cũng đáng để điều tra.

Talloran quyết định sẽ thận trọng, và bước lại gần nó, cẩn thận để mắt đến xung quanh, xem có bất kì thứ gì có thể là dấu hiệu để cho cậu trốn thoát không. Cậu lại gần đường thẳng và dừng lại. Dù cậu có bước đi bao lâu, ngay cả khi cậu dường như lại gần được đường đen đó, nó vẫn chỉ hiện diện ở đường chân trời.

"Này, có ai… ở đó không?" Cậu bước về phía trước.

Và ngã xuống.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License