Chỉ Một Lần Xa Con

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.
Năm 2,500,555


Talloran ngã xuống sâu nữa.

Trong những lúc hiếm hoi Talloran tỉnh lại, sự nghi ngờ ngập tràn tâm trí, và cảm thấy mọi thứ như dường như đã quá đủ rồi.


Talloran nhớ lại lần cuối cậu nói chuyện với Draven. Không phải nội dung của nó, nội dung cuộc nói chuyện đã từ lâu rời khỏi trí nhớ của cậu. Không, đó là một trong những lần hiếm hoi Draven đến Điểm-118 để bàn giao lại một SCP mà Talloran được trò chuyện với bạn trai của cậu. Và nó thật… tuyệt. Lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp hơn cho đến lúc đó.
Và rồi cậu đâm xuyên qua.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License