SCP-077-VN-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}
Mã vật thể: 077-vn
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
pending
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
critical

ee6a8406-25db-464a-8f21-3e34f1ed0144.jpeg

Hình ảnh dị thể lần đầu được chụp bằng công nghệ dị thường của Tổ Chức


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt:
Việc tiếp cận SCP-077-VN khi không có mệnh lệnh của Hội đồng O5 bị nghiêm cấm. "Trạm Không Gian ASII" phải được bảo mật tuyệt đối và luôn trong trạng thái hoạt động để thu thập thông tin về dị thể. Quy trình nghiên cứu hiện tại chỉ được tập trung vào việc quan sát và ghi chép thông tin về trạng thái của dị thể.

1200px-STS115_Atlantis_undock_ISS_edit2.jpg
Hình ảnh Trạm Không Gian ASII được chụp bởi một vệ tinh gần đó.

Mô Tả:
SCP-077-VN là một là một vùng không-thời gian dị thường, mọi vật chất xung quanh nó đều bị một lực đẩy ra và không thể tiếp cận được. SCP-077-VN hiện đang cách Trái Đất khoảng 10000 năm ánh sáng, với đường kính ước tính là 357.022 km². Dị thể có các đặc điểm thông thường của một hố đen khi được hình thành từ khối lượng của một ngôi sao khổng lồ bị sụp đổ bởi chính lực hấp dẫn của nó. Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy trường hấp dẫn của SCP-077-VN không tồn tại. Thay vào đó, dị thể liên tục phát ra một lượng lớn bức xạ và các sóng năng lượng. Hiện tại, lý do tồn tại, dạng năng lượng và các thông tin khác về dị thể vẫn chưa được xác định. Dựa trên các dữ liệu nghiên cứu thu được tính tới thời điểm này thì SCP-077-VN không phát ra bức xạ Hawking. Đặc tính này cho phép dị thể không mất đi khối lượng qua thời gian như các lỗ đen thông thường. Trung tâm của SCP-077-VN được xác định là một điểm kì dị làm biến đổi cấu trúc thực tại cấp cao cũng như là nguồn phát đi các sóng năng lượng mà tổ chức thu nhận được.1 Theo các giả thuyết hiện tại, khi bất kỳ đối tượng có trí khôn nào tiến vào bên trong SCP-077-VN đối tượng sẽ được đưa tới một góc nhìn cao hơn và tiếp cận được thực tại Beta-X. Thực tại Beta-X được nhận định là một thực tại cấp cao hơn thực tại của chúng ta.

Khám Phá:
SCP-077-VN lần đầu được phát hiện và ghi nhận bởi tiến sĩ Trần Gia Hưng, làm việc tại NASA, thông qua quan sát sóng radio và tia X vào ngày 10/04/2019. Tài liệu về việc này đã được các lãnh đạo cấp cao của NASA có liên hệ với Tổ Chức tịch thu và thông báo về cho Tổ Chức, đồng thời cấp thuốc lú tất cả các nhân viên có liên quan. Vào ngày 13/04/2019, tài liệu về SCP-077-VN đã được Tổ Chức tiếp nhận và quản thúc.


Bạn hiện đang truy cập vào tài liệu tổng quan, để truy cập thêm thông tin vui lòng kiểm tra bên dưới.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License