SCP-077-VN-4

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

NGUỒN GỐC DỰ ÁN


[DỮ LIỆU BỊ XOÁ]TỔNG QUAN DỰ ÁN "KẺ XEM KỊCH"

Dự án “Kẻ Xem Kịch” là dự án tiến sâu vào trong SCP-077-VN nhằm khám phá điểm kỳ dị bên trong nó. Tổ Chức đã quyết định hợp tác với Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu. Với lí do có thể chấm dứt sự tồn tại của hiện tượng dị thường, họ đã đồng ý tham gia chiến dịch. Các chuyên gia đến từ “Giáo hội Phế thần” đã cùng hợp tác để tiếp cận gần hơn các vị thần của họ. Vào ngày 15/10/2019, dự án “Kẻ Xem Kịch" được chính thức khởi động, với bước đầu là chế tạo một số phương tiện có khả năng chống lại các hiệu của chân trời sự kiện và tiến vào lõi của SCP-077-VN. Đến ngày 31/01/2020, hai phương tiện ALR 500 và ALR 500-1 đã được tạo ra nhằm phục vụ cho dự án.TRIỂN KHAI DỰ ÁN "KẺ XEM KỊCH"

Sau hơn 3 tháng chuẩn bị, dự án “Kẻ Xem Kịch” được tiến hành tại Trạm Không Gian ASII của Tổ Chức. Hai phương tiện dị thường sẽ được phóng vào lúc 5 giờ, ngày 13/05/2020 và dự đoán sẽ tiếp cận SCP-077-VN vào ngày 04/11/2020. Trạm ASII phải luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động kể từ 5 giờ, ngày 13/05/2020 cho tới khi hoàn thành dự án.


KẾT QUẢ DỰ ÁNNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License