SCP2fragment3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

CHÀO MỪNG TỚI MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ CỦA TỔ CHỨC SCP

HẮC NGUYỆT CÓ HÚ KHÔNG?


NHẬP: Tôi không biết Hắc Nguyệt có hú không, nhưng tôi biết Lam Nguyệt gào thét_


CỤM ỦY QUYỀN THỦ CÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

CHÀO MỪNG, Nghiên Cứu Viên Kỹ Thuật David Rosen

DỊCH VỤ E-MAIL INTSCPFN KHAI TRIỂN

BẠN CÓ 2,222 E-MAIL CHƯA ĐỌC

BẠN MUỐN LÀM GÌ TIẾP THEO?


NHẬP: Truy vấn: Bạn có thể tìm câu nhắc đến nhiều nhất trong số đó được không?_


ĐANG QUÉT

...

...

...

QUY TRÌNH QUÉT HOÀN THÀNH

PHÂN TÍCH LƯỢNG TỪ:
>"SCP-2" — KẾT QUẢ 2,222 (100%)


NHẬP: Cái quỷ gì?_


MẪU NHẬP "Cái quỷ gì?" KHÔNG THỂ NHẬN DẠNG

BẠN MUỐN LÀM GÌ TIẾP THEO?


NHẬP: Truy vấn: Tìm kiếm "SCP-2"_


Trang này không tồn tạ̶̡͡ ̶̡͡ ̶̡͡ ̶̢̛̕͠ -คคคคคคคคคคคคคคคค—ại!

Bạn đã có ủy quyền từ quản lý danh sách dữ liệu của IntSCPFN chưa?

Vật thể SCP có thể không được viết khoa học trong dữ liệu thuộc Mạng Lưới Tổ Chức SCP Quốc Tế cho đến khi văn bản được xem xét bởi nhân sự thẩm quyền. Để tạo một tài liệu SCP mà không vi phạm quy trình đăng tải công khai, Chỉ Huy Điểm phía bạn phải chấp thuận cho phép vật thể vào dữ liệu và quản lý danh sách cần chấp thuận bản nháp của bạn.

Văn bản không thể được đăng tải vào trang này cho đến khi truy cập tài khoản được kích hoạt hoàn toàn. Đăng tải dữ liệu lên đây sẽ ngay lập tức thông báo nhân sự kiểm soát.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License