SCP-3002-4

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Tài liệu được chuẩn bị bởi: Tiến sĩ Connor Teach
Ngày: 20-04-2017

Mã vật thể: SCP-3002

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Xem Tài liệu 3002-6. Toàn bộ những đối tượng bị phơi nhiễm phải bị thanh trừng, bao gồm cả cựu nhân viên, gia đình và người quen. Nhân viên phải được thông qua bởi O5-1, O5-2, hoặc bất kỳ nhân viên nào được cho phép còn lại trước khi truy cập vào tài liệu này.

Mô tả: SCP-3002 là một thực thể thông tin lan truyền có suy nghĩ. Thực thể có khả năng và hiện đang cố gắng tạo ra một Viễn Cảnh Tận Thế cấp MK.1 SCP-3002 không có hình dạng cố định, thay vào đó, thực thể tồn tại trong bất kỳ thông tin hoặc kí ức nào nào mà thực thể có quyền truy cập. Khi ở bên trong tâm trí của một con người, SCP-3002 có khả năng bắt chước, thay đổi và xóa ký ức của họ. Dường như không có giới hạn nào cho những thay đổi mà thực thể có khả năng thực hiện. Khi SCP-3002 bắt chước một ký ức hoặc một phần thông tin, ký ức gốc hoặc thông tin đó sẽ trở thành một phần với thực thể. Khi điều này xảy ra, thực thể sẽ lan ra và hiện diện trong tất cả các thông tin và ký ức của người đó.

Một khi toàn bộ tâm trí bị phơi nhiễm, người bị phơi nhiễm sẽ hoàn toàn mất kiểm soát ý thức về cơ thể của họ. Nói chung là SCP-3002 cho phép các nạn nhân của nó sống và hành động bình thường; tuy nhiên khi thực thể gặp một người mà thực thể không có khả năng thâm nhập vào tâm trí, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong khu vực và hội tụ lại về người đó và buộc họ phải cho phép nó xâm nhập vào tâm trí. Trong khi bị điều khiển bởi SCP-3002, nạn nhân cho thấy không có khả năng chống cự lại.

SCP-3002 cực kỳ thù địch và đang cố gắng tìm và giết hoặc làm phơi nhiễm tất cả các nhân viên còn lại của Tổ Chức. Thực thể dường như chỉ tìm kiếm bất kỳ nhân viên nào liên quan đến Dự án Lethe và Điểm-E, một cơ sở nghiên cứu của Tổ Chức không có trong hồ sơ đặt tại công viên quốc gia Uzhanskyi.

SCP-3002 có khả năng lan truyền giữa mọi người thông qua trao đổi thông tin. Khi thực thể có thể bắt chước bất kỳ thông tin nào, tất cả thông tin được coi là một vật truyền trung gian của SCP-3002. Hiện tại người ta tin rằng 78% dân số loài người đã bị phơi nhiễm bởi thực thể và 84% thông tin và nội dung mới được tạo ra kể từ ██/██/2014 có chứa SCP-3002.

SCP-3002 cho thấy mức độ thích ứng cực cao, khiến cho thực thể không thể quản thúc hoàn toàn. Ngoài ra, một số nhân viên chính của Tổ Chức đã bị SCP-3002 kiểm soát hoàn toàn trong thời gian khám phá ban đầu về thực thể. Với quyền truy cập vào các quy trình và kế hoạch nội bộ của Tổ Chức, thực thể dễ dàng trốn khỏi việc bị phát hiện và phân tích.

Tài liệu 3002-6: Do sự lây nhiễm rộng rãi của SCP-3002, việc quản thúc là không thể. Các nhân sự còn lại có thể gửi đề xuất cho việc tiêu diệt thực thể.

Đề xuất: Liên hệ với các nhóm và những cá nhân đáng quan tâm đã biết để được hỗ trợ. -Ts. Kent Mayfield
Phản hồi: Đã phê duyệt (9-4)
Kết quả:

 • Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu: Không có phản hồi
 • Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường: Phản hồi. O5-1 đã xác nhận sự có mặt của SCP-3002. Phản hồi lại bị hủy
 • Tổ Chức Từ Thiện Manna: Không có phản hồi
 • Chân Trời Khởi Nguyên: Không có phản hồi
 • Đơn vị GRU "P": Không có phản hồi
 • Văn Phòng Khai Quật Cổ Vật Hồi Giáo: Không có phản hồi
 • Phòng Thí Nghiệm Prometheus: Không có phản hồi
 • Hỗn Kháng: Phản hồi, một bản thu âm khó hiểu.
 • Anderson Robotics: Không có phản hồi
 • Marshal, Carter và Dark: Phản hồi. O5-1 đã xác nhận sự hiện diện của SCP-3002. Phản hồi đã bị hủy.
 • Chúng Ta Ngầu Chưa?: Phản hồi, một hộp chứa đầy ổ đĩa cứng và thiết bị lưu trữ kỹ thuật số có chứa các bản sao và kế hoạch cho một số tác phẩm nghệ thuật dị thường.
 • Xà Thủ: Trả lời, một thông báo có nội dung "Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ lần này. Chúng tôi sợ rằng cô ấy hiện đang ở quanh chúng tôi. - WL"
 • "Vô Danh": Phản hồi, một ghi chú nhỏ ghi "Các ông lẽ ra phải thấy trước điều này chứ."

Đề xuất: Tiêu hủy tất cả thông tin và những cá nhân bị phơi nhiễm, tái tạo lại trái đất bằng SCP-2000. - Ts . Connor Teach
Phản hồi: Từ chối (2-8)
Kết quả: Không có.

Do khoảng cách giữa vị trí hiện tại của chúng ta và vị trí của SCP-2000 và thực tế là không có liên lạc đáng tin nào được thiết lập với Điểm đó, sự đồng thuận hiện tại của chúng tôi là SCP-2000 và nhân viên của ở đó đã bị phơi nhiễm. Chúng tôi cảm thấy nhiều rủi ro hơn là có lợi. - A. Veles, O5-1

Đề xuất: Tạo ra một phản thông tin lan truyền có khả năng triệt tiêu SCP-3002 trong một khoảng thời gian tạm thời. - Ts. Kent Mayfield
Phản hồi: Đã phê duyệt (5-4)
Kết quả: Một phản thông tin lan truyền có khả năng ngăn chặn tất cả các mối đe dọa thông tin độc đã được tạo ra, dựa trên các biện pháp đối phó thông tin lan truyền được sử dụng bởi RAISA. Trong quá trình thử nghiệm, các nghiên cứu viên đã phát hiện ra chất chống thông tin lan truyền không có tác dụng với SCP-3002. Họ tin rằng dị thể đã biến đổi thông tin lan truyền chống lại nó theo cách tương tự như việc nó thường ảnh hưởng đến ký ức.

Vì SCP-3002 dường như có thể mô phỏng một thông tin lan truyền, chúng tôi bắt đầu điều tra về khả năng nó có khả năng che giấu bản thân như một chất chống thông tin lan truyền trong tâm trí của một người, khiến họ trở thành một tác nhân vô thức của nó. Bằng cách này, chúng tôi đã phát hiện ra hơn sáu người đã bị phơi nhiễm kiểu này, bao gồm nhiều thành viên của Hội Đồng O5. - C. Greene, O5-8

Đề xuất: Bắt đầu Giao thức Ganymede. Chúng ta cần bắt đầu lại. - Ts. Connor Teach
Phản hồi: Từ chối (2-6)
Kết quả: Không có.

Không có lý do gì để ban hành một hành động quyết liệt như vậy. - C. Greene, O5-8

Đề xuất: Điều tra sâu hơn vào Dự án Lethe, nỗ lực tìm kiếm một cách có thể để quản thúc cô ta. - Ts. Connor Teach
Phản hồi: Từ chối (1-3)
Kết quả: Không có.

Không có lý do để điều tra thêm về dự án đó. Không có gì hữu ích tìm được từ đó cả. Ngoài ra, Hội Đồng O5 có lý do hợp lý để tin rằng ông đã bị phơi nhiễm. Tử hình sẽ được thi hành trong thời gian gần. - A. Veles, O5-1

Đề xuất: Tái thiết
Phản hồi: Không có sự đồng thuận (1-1)
Kết quả: BỊ BỎ TRỐNG

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License