fragment:SCP-3272-1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

THÔNG BÁO TỪ SỞ QUẢN TRỊ TÌNH BÁO AN NINH VÀ THÔNG TIN

Bạn hiện tại đang đọc phiên bản mới nhất của tài liệu này.
Click vào đây để xem một phiên bản cũ hơn.

2/3272 CẤP 2/3272
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Mã Vật Thể: SCP-3272
Safe
Porta_Potty.jpg

SCP-3272

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do các lo ngại về vấn đề bảo mật, SCP-3272 phải được lưu trữ trong một lồng Faraday ở Điểm-48. Niêm phong kín bên trong SCP-3272 không được phép hở dưới mọi trường hợp.

Vị trí hiện tại của CNĐLT-2658 đang được điều tra. Đối tượng phải bị bắt nhằm mục đích phỏng vấn và cung cấp thuốc lú sau đó.

Mô tả: SCP-3272 là một nhà vệ sinh di động tiêu chuẩn được giả định là đã bị chỉnh sửa bởi Pol-2658 nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng thành một thiết bị dịch chuyển thời gian. Phần bên trong đã được điều chỉnh và trang bị thêm để chứa một loạt các thiết bị điện tử khác nhau và được niêm phong kín. Vách ngăn bên trái ở bên trong dị thể hiển thị một màn hình cảm ứng cho phép người sử dụng lựa chọn biên độ thời gian chính xác muốn đến, và cơ chế khóa cửa đã được chỉnh sửa để kích hoạt thiết bị. Khi khóa được kích hoạt, mọi vật chất ngoại lai hiện đang tồn tại bên trong SCP-3272 sẽ được lập tức dịch chuyển tới thời gian được chọn. Hiệu ứng này có thể lặp lại và, theo kiến thức của Tổ Chức, ổn định. Giả thuyết rằng SCP-3272 không thay đổi dòng thời gian hiện tại, mà thay vào đó thêm vào một đường cong thời gian khép kín (CTC – Closed Timelike Curve): dị thể không thể thay đổi quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của thực tại nền tảng.

SCP-3272 được phát hiện tại Pasadena, California sau một lời báo nặc danh đến chính quyền địa phương dẫn đến một cuộc đột kích đơn vị lưu chứa thuê bởi Brian Monette (Pol-2658), một kỹ sư điện hóa và nhà vật lý học 33 tuổi với Luận án tiến sỹ về thuyết tương đối đặc biệt. Bên trong đơn vị bao gồm một bàn làm việc, một máy tính tiền với 8,357.23$, một hộc bàn chứa 43 hóa đơn viết tay, một bản hướng dẫn được đánh máy nhanh giải thích cách hoạt động cơ bản và chức năng của SCP-3272, và dị thể.

Phụ lục 3272-A: Nhật ký Thử nghiệm

Thử nghiệm 3272-1
Đối tượng thử nghiệm Một con xúc xắc sáu mặt
Quy trình Con xúc xắc được đặt vào bên trong SCP-3272 với đích đến được đặt là 5 giây trong quá khứ. Cửa được đóng và khóa được kích hoạt.
Kết quả Khi thử nghiệm kết thúc, con xúc xắc không còn ở bên trong SCP-3272.

Thử nghiệm 3272-2
Đối tượng thử nghiệm Một con xúc xắc sáu mặt
Quy trình Con xúc xắc được đặt vào bên trong SCP-3272 với đích đến được đặt là 5 giây trong tương lai. Cửa được đóng và khóa được kích hoạt.
Kết quả Khi thử nghiệm kết thúc, con xúc xắc không còn ở bên trong SCP-3272.

Thử nghiệm 3272-3
Đối tượng thử nghiệm Một con xúc xắc sáu mặt
Quy trình Con xúc xắc được đặt vào bên trong SCP-3272 với đích đến được đặt là 1 pico-giây trong quá khứ. Cửa được đóng và khóa được kích hoạt.
Kết quả Khi cần kích hoạt SCP-3272 được đóng, bức tường phía đông của buồng thử nghiệm hứng chịu một vụ va chạm tốc độ cao. Phần còn lại của con xúc xắc sáu mặt bị ghim sâu vào trong bê tông.

Thử nghiệm 3272-4
Đối tượng thử nghiệm D-5820
Quy trình D-5820 tiến vào SCP-3272 với đích đến được đặt là 15 giây trong quá khứ. Cửa được đóng và khóa được kích hoạt.
Kết quả Khi thử nghiệm kết thúc, đối tượng không còn ở bên trong SCP-3272. Một xác người được thấy đang trở lại bầu khí quyển của Trái đất tại thời điểm gần tương đồng với thời điểm mà Thử nghiệm 3272-4 được thực hiện.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License