SCP-5647

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Bạn có một tài liệu mới được đánh dấu là quan trọng cao.

Truy cập tài liệu

Truy cập Tài liệu E-5647-Ω…


Từ bàn làm việc của Ủy Ban Đạo Đức.

Sau các sự kiện thu hút sự chú ý của chúng tôi xung quanh SCP-5647 và Quy Trình 5647-Ω, chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi cần phải xem xét và sửa đổi các quy định hiện tại đối với dị thể này.

Chúng tôi đã để ý tới các vấn đề sau:

Dựa vào các lập luận trên, chúng tôi đã trì hoãn châm ngôn tối cao của Tổ Chức: chúng tôi duy trì trạng thái bình thường. Mặc dù dòng chảy của thời gian là một sự dị thường, nhưng nó là một phần không thể thiếu đối với chúng ta do đó chúng ta không nên can thiệp vào nó.

Mệnh lệnh

  1. Quy Trình 5647-Ω sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn. Mặc dù nó có khả năng ngăn chặn thảm họa, Quy Trình 5647-Ω vẫn có quá nhiều tiềm năng để bị sử dụng sai mục đích, thêm vào đó là việc chúng ta không thể nào theo dõi được nó.
  2. SCP-5647 sẽ được tái phân loại thành Archon.1

Thân gửi,
Ủy Ban Đạo Đức.


Truy cập SCiPNET

Đã gửi tin nhắn.

Đăng xuất

Đang tắt hệ thống…

Tạm biệt O5-6.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License