SCP-5763-1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

Mã vật thể: 5763
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhằm đảm bảo nhân sự Tổ Chức có thể hiểu rõ tài liệu dưới đây, chỉ có Giám đốc Phòng ban Siêu thực hiện tại mới có quyền chỉnh sửa, và chỉ được thực hiện sau hai (2) tuần không tiếp xúc với SCP-5763. Thêm vào đó, không nhân sự nào khác thuộc Phòng ban Siêu thực được phép truy cập mô tả của tài liệu do có nguy cơ gây mất hiệu lực của dị thể.1

Do SCP-5763 cần thiết trong việc giữ cho Phòng ban Siêu thực hoạt động ổn định, dị thể này và các dị thể có liên quan phải được quản thúc tại Điểm-⌘ dưới sự giám sát của Giám đốc Phòng ban Siêu thực. Nghiêm cấm các nhân sự nào khác ngoài Phòng ban Siêu thực sử dụng SCP-5763 do đặc tính gây nghiện cao.

Hiện tại, Marcel Sequitur đang là người nắm giữ chức vụ Giám đốc Phòng ban Siêu thực.

Kể từ sau đoạn này, tài liệu đã bị lỗi.

Mô tả:


Một trạng thái mê sảng do chính bản thân gây nên. Liệu ngươi có thể sống với phân ly?

Thuốc nghi, một hợp chất hóa học dị thường được Tổ Chức phát triển cho Phòng ban Siêu thực tại Điểm-⌘. Hiệu ứng SCP-5763 bao gồm:

 • Phân loạn ngữ nghĩa
 • Ảo ảnh thị giác và thính giác
 • Ảo ảnh [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
 • Mất nhận thức một phần về [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
 • Hoàn toàn mất đi khái niệm trường tồn vật thể
 • Không nhận biết được thực tại
 • Nhận biết được thực tại một cách hoàn hảo
 • Thực tại là chi?
 • Là cõi mơ hay lúc tỉnh?

Thuốc nghi. Một loại hợp chất được tinh luyện, nhưng vẫn thật thô. Phá bỏ đi cái gông cùm kìm hãm bản thân thật là kỳ diệu, phải không? Và từ câu hỏi đó, ta muốn hỏi, kỳ thực ta là ai.

Chưa thể rõ cách SCP-5763 hoạt động. Thành phần cấu tạo dị thể đa dạng từ vô số lần chúng tưởng như tồn tại, nguyện cầu cho bí mật chết mang theo.

Chúng ta không muốn bị bại lộ.

SCP-5763 được Nghiên cứu viên Cấp cao Jamie Robertson chế tạo ngay sau khi được chuyển đến địa điểm nay là Điểm-⌘. Thật trùng hợp thay, tạo vật của hắn lại khiến hắn quay mòng mòng như cuốn sổ gáy lò xo của hắn.

Những lời cằn nhằn của kiến trúc sư có thể được sáng tỏ. Ngươi có nguyện được khai sự tỏ tường?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License