SCP-5956-3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

đánh giá: 0+x

Chào mừng, Chỉ Huy Xyank.
Bạn hiện đang truy cập tài liệu từ DTG-001-A ("Dòng Thời Gian Chính").

Hiện tượng dị thường xảy ra bởi việc sử dụng Pháo REISNO không qua phỏng đoán (gán danh SCP-001 trong DTG-5956-X) đều là các hiện tượng dị thường tương tự với danh SCP-5243 tại thực tại đường nền.

Vào ngày 08/09/2002, Điểm-43 gặp phải viễn cảnh vi phạm quản thúc. Hàng năm, sự kiện này gây tạo lại dưới dạng SCP-5243. Những sự tái sự kiện này thực ra là sự kiện gốc; những cơ sở bị ảnh hưởng sẽ chuyển về dạng tinh chỉnh năm 2002, và các cá thể bị giết trong cuộc vi phạm được hồi sinh tạm thời nhằm cho họ có thể tái diễn lại cái chết bản thân. Vậy nếu những cá thể này sống, viễn cảnh Cấp-CK biến đổi thực tại sẽ xảy ra và thay vì họ chết vào năm 2002, mà thay vào đó bị thổi phồng bởi năng lượng huyền bí và trở nên điên loạn. Tạo nên một dòng thời gian phục mà chỉ có thể phục hồi khi vi phạm quản thúc năm sau được hoàn thành. SCP-5243 cũng gây tạo nên các dị thể phụ, quản thúc nhằm thúc đẩy vận hành Pháo REISNO.

Sau vụ vi phạm quản thúc năm 2002, Ts. D. Deering thuộc Khu Thần Học Chiến Lược đã biến mất không nguyên do. Ông được hồi sinh hàng năm bởi SCP-5243, và cho đến năm 2013 luôn chết một cách thần bí. Từ năm 2013, ông sống sót sau sự kiện 5243, vì lý do mà hiện cũng không rõ; ông hiện bị xử tử hàng năm bởi nhân sự ĐĐNCĐ với phỏng đoán rằng sự sống sót của ông sẽ gây tạo nên sự kiện Cấp-CK lớn hơn.

Phân khu Dị Thể Thời Gian đã nhận định sự cố liên quan đến dòng thời gian phụ DTG-5243-D có thể giúp lý giải các sự kiện trên.

Báo cáo Sự cố 5243-I-D
Ngày: 18/09/2016
Nhân sự lưu thu: D. Ibanez (Trưởng khu Hành động và Áp chế)

Tóm tắt: Quản thúc đối với SCP-5243 thất bại bốn lần liên tiếp vào 08/09/2016 do sự sống sót của Ts. B. Del Olmo. Do dòng thời gian phụ đã được cấu thành, và dòng thời gian ấy sẽ sụp đổ nếu vụ vi phạm tiếp theo thành công, việc xử tử hàng năm đối với Ts. Deering trở nên không cần thiết. Chỉ Huy A. McInnis ra lệnh rằng Ts. Deering thay vào đó sẽ bị tra khảo, để xem anh có biết lý do anh biết giết thường niên bởi SCP-5243 tính từ 2002, và tại sao nó hồi sinh nhưng không tiếp tục giết anh. Một phần bản ghi được lưu chú dưới đây.

Bản ghi phỏng vấn

Ngày: 18/09/2016
Đặc vụ do thám: D. Ibanez (Trưởng khu Hành động và Áp chế), Ts. Xinyi Du (Chủ tịch Cơ Học Lượng Tử)


[Bắt đầu bản trích.]

Ts. Deering: Tôi ngồi trong văn phòng tôi, làm việc thường lệ tôi làm, và rồi tôi nhận được… lời kêu gọi.

Trưởng khu Ibanez: Lời kêu gọi.

Ts. Deering: Đúng vậy. Một anh chàng nói trong đầu tôi, giọng nói ấy chính đến từ tư tưởng trong đầu tôi, và nói với tôi rằng anh ta đến từ tương lai. Từ một dòng thời gian sắp chết, giống như nơi ta đang ở hiện đây. Anh ta nói rằng 2002 điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với anh trai tôi, và rằng 2022 nó sẽ giết anh ấy — và cuối cùng đó là do lỗi của tôi, vì cố khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh hiểu nó làm tôi thấy thế nào rồi đấy.

Trưởng khu Ibanez: Có thể đây là kinh nghiệm cảm xúc không giống với những gì anh nghĩ.

Ts. Deering: Cứ nghe đi, được không? Anh ấy nói rằng tôi có thể ngăn mọi thứ lại. Anh ta nói rằng sắp có một vụ vi phạm quản thúc vô cùng lớn, nó sẽ giết chết bảy người, và rằng nó sẽ tạo nên một dị thể lâu dài và nguy hại. Rằng anh trai tôi sẽ biến thành một trong số chúng đến suốt về sau—

Trưởng khu Ibanez: Đợi đã, cậu là em trai Phil Deering? Những gì anh ta có là một chiếc gương quái vật gọi tên anh ta.

Ts. Deering: Nó… okay, được rồi, giọng nói nói rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn vậy. Và rồi tôi sẽ cố gắng sửa chúng lại, và điều đó sẽ giết anh tôi. Nhưng nếu tôi dừng sự kiện gây tổn, sẽ không gì xảy ra cả. Không ai… Philip sẽ không chết. Tôi phải làm gì chứ?

Trưởng khu Ibanez: Báo cáo với tôi.

Ts. Deering: Anh ta bảo tôi không được làm vậy! Anh ta nói rằng cách duy nhất để giữ tổn hại dòng thời gian ở mức thấp nhất là loại bỏ các chất cộng hưởng ta khỏi AAF-D, ngăn nó phát nổ, ngăn cái thảm họa này xảy ra. Và đó là những gì tôi đã cố làm…

Trưởng khu Ibanez: Trừ việc cậu chết ra.

Ts. Deering: Well, tôi không nhớ gì về chuyện đó.

Trưởng khu Ibanez: Đương nhiên là không rồi! Nhưng nó diễn ra thường niên cho đến năm 2013, khi bọn tôi phải thực hiện chúng một cách… thủ công.

Ts. Deering: Đợi đã, gì cơ?

Trưởng khu Ibanez: Mặc kệ đi. Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Thứ gì ở tương lai?

Ts. Du: Well…

Trưởng khu Ibanez: Ờm, well gì nào?

Ts. Du: Well, tôi đã bàn luận với Ts. McDoctorate thuộc Điểm-87 cho đến khi mọi thứ hóa hình quả đào..Vào năm 2016, phiên bản dòng thời gian này của Điểm-43 đã mất toàn bộ liên lạc với tổng thể Tổ Chức. Anh ta có một thuyết lý. So, phiên bản của Ts. Deering người liên hệ Ts. Deering phía ta là từ một dòng thời gian chết. Khi dòng thời gian ấy sụp đổ, liên hệ của anh ta là bất khả thi. Nó không thể nào xảy ra.

Trưởng khu Ibanez: Được rồi, okay…

Ts. Du: Nếu như nào khi có một dòng thời gian phụ không hiện ổn? Một cái đỉa đói khác? Với một Ts. Deering khác, người rảnh rỗi gọi bản thể quá khứ của mình, lặp đi lặp lại, và… giết anh ta. Nhìn hoặc nghe một nhận thức đọc, và giết chết cả hai sử dụng liên kết giữa hai họ?

Trưởng khu Ibanez: Tại sao anh ta lại làm vậy?

Ts. Du: Để ngăn Ts. Deering ta khỏi ngăn chặn vi phạm, tôi đoán vậy. Có thể nó gây nhiều vấn đề hơn xử lý chúng.

Trưởng khu Ibanez: Và tại sao điều đó dừng lại vào năm 2013?

Ts. Deering: Well, giả như anh ta gọi tôi hàng năm… có thể gì đó xảy ra với anh ta, hoặc thiết bị anh ta dùng để liên hệ?

Trưởng khu Ibanez quyết định.

Trưởng khu Ibanez: Vậy nếu như bản phụ-của cậu giết cậu-cậu — chúng ta cần thuật ngữ tốt hơn — vậy thì 5243 không giết cậu-cậu. Vậy sao nó còn hồi sinh cậu mỗi năm?

Ts. Du: Có thể nó không hề làm vậy. Có thể Ts. Deering không bị trói buộc bởi 5243, nhưng mà với cái quỷ gì đó ở dòng thời gian phụ.

Ts. Deering: Nhưng mấy cái này không là vấn đề phải không?

Trưởng khu Ibanez: Sao cậu lại nói vậy?

Ts. Deering mỉm cười.

Ts. Deering: Bởi vì miễn khi mấy cậu còn xử tử tôi thường niên, kể cả khi những vụ vi phạm ngày càng xảy ra, anh trai tôi sẽ không chết năm 2022. Tôi sẽ không ở mấy chỗ đây làm những gì tôi đã làm.

Trưởng khu Ibanez: Và thế là đủ với cậu rồi ư?

Yên lặng trong bản quay.

Ts. Deering: Không. Nhưng những gì quan trọng là đối với anh trai, vậy là đủ hay chưa.

[Kết thúc bản trích.]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License