Scp 6113 3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


Mã vật thể: 6113
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
multiple
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm họa:
warning

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại, việc quản thúc SCP-6113-1 là không khả thi. Những nỗ lực quản thúc SCP-6113 hiện tập trung vào việc che giấu thông tin liên quan đến dị thể. Cùng với các quy trình quản thúc dành cho SCP-6113-2, những quy trình quản thúc đặc biệt dành cho SCP-6113 như dưới đây đã được áp dụng:

  • Sử dụng các phần mềm rà soát nội dung trên mạng internet và các đặc vụ ngầm của Tổ Chức nhằm lan truyền thông tin giả về SCP-6113-1 và SCP-6113-2 trên nhiều nền tảng truyền thông, với mục đích bác bỏ mọi trường hợp thường dân chứng kiến dị thể hay các “Sự kiện Chuyển đổi1".
  • Tìm kiếm và bắt giữ mọi cá nhân là người chuyển giới bị ảnh hưởng bởi SCP-6113 (từ đây sẽ được gọi là “(các) đối tượng”), giam giữ và thẩm vấn họ trong khoảng thời gian nhiều nhất là một tuần.
  • Cập nhật và chỉnh sửa tất cả các thông tin về mặt pháp luật đã được lưu trữ liên quan đến đối tượng, nhằm phản ánh giới tính và bản dạng giới hiện tại của họ.
  • Cấp thuốc lú Cấp A và E cho đối tượng và mọi người thân, bạn bè và người quen của họ, đồng thời cấy ghép ký ức giả để khiến đối tượng nghĩ rằng giới tính hiện tại của họ đã được xác định từ khi họ sinh ra.
  • Các đối tượng cần được theo dõi trong vòng một tháng sau khi trả tự do, nhằm đảm bảo rằng họ thỏa mãn với tình trạng hiện tại.

Từ trước đến nay, những quy trình này đều có hiệu quả trong việc đảm bảo tình trạng bình thường trên toàn cầu. Dù vậy, SCP-6113 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, với tần suất trung bình là 8 người sau mỗi 7 ngày. Tổng cộng, tính đến ngày 10/01/2020, đã có trên 315 đối tượng bị SCP-6113 ảnh hưởng. Phòng ban Huyền thuật học hiện đang phát triển một phương pháp quản thúc vĩnh viễn đối với SCP-6113-1.

Dù rằng có nhiều nhân sự Tổ Chức thuộc nhóm đối tượng tiềm năng của dị thể, SCP-6113-1 luôn từ chối tham gia vào diện quản thúc và kích hoạt các sự kiện chuyển đổi đối với nhân sự Tổ Chức. Việc thử nghiệm với nhân sự Cấp-D, xác định vị trí, theo dấu và nghiên cứu SCP-6113-1 hiện bất khả thi.

Mô tả: SCP-6113 là mã định danh được gán cho nhiều vật thể thuộc các phân loại khác nhau, được đánh số từ SCP-6113-1 đến SCP-6113-3. Hãy xem các tài liệu riêng biệt được đính kèm bên dưới.


Phụ lục 6113.1—3: [Không có thay đổi. Dữ liệu đã được đặt vào hộp sập.]


CẢNH BÁO: TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ AN NINH 4/6113-3


THÔNG TIN VỀ MỌI NỖ LỰC TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY KHI KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN AN NINH CẤP 4/6113-3 SẼ ĐƯỢC LƯU LẠI VÀ SỬ DỤNG LÀM CƠ SỞ ĐỂ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGAY LẬP TỨC.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License