SCP-6664 2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

Những thay đổi từ tài liệu gốc sẽ được đánh nổi bằng màu xanh nước biển.

Mã vật thể: SCP-6664
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
caution

treeIII.png

SCP-6664 trước khi bị quản thúc.


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-6664 đã được quản thúc trong nhà kính ở Điểm-87. Không được phép trèo lên SCP-6664 để tránh gây tổn hại tới các cành cây của dị thể.

Mô tả: SCP-SCP-6664 là một cây thuộc loài Malus domestica, thường được biết tới như cây táo, hiện đang được đặt tại Điểm-87. SCP-6664 có ngoại hình giống như các cây cùng loài, nếu không tính đến các đặc tính dị thường của dị thể.

Đặc tính dị thường của SCP-6664 sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào dị thể bị tiếp cận bởi Ts. King. Khi Ts. King ở vị trí ngay dưới tán cây của SCP-6664, thay vì không xảy ra hiệu ứng gì như thông thường, toàn bộ trái của SCP-6664 sẽ đồng loạt biến mất. Tất cả hạt nằm trong trái sẽ rơi xuống đất. Những hạt này được định danh là SCP-6664-1.

SCP-6664-1 là những hạt quả táo có khả năng tự chuyển động được SCP-6664 tạo ra. SCP-6664-1 có khả năng thay đổi vị trí rơi xuống và thường xuyên dùng khả năng này để tương tác với Ts. King trong lúc rơi.


Phụ lục 6664.1: Khám phá

SCP-6664 được phát hiện vào 28 tháng 1, năm 2014, sau khi Everett King, một nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ Chức, báo cáo rằng đã đi bộ dưới SCP-6664, và bị bao quanh bởi một số hạt táo. Sau khi đi bộ dưới SCP-6664 sau đó vài ngày, anh đã bị các thực thể SCP-6664-1 tấn công một lần nữa và báo cáo rằng có khả năng đó là một dị thể. Sau đó SCP-6664 đây được chuyển tới Điểm-87.

Ai viết thứ này vậy? Bản báo cáo này hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã tự mình sửa nó.

-Ts. Longcastle

Tài liệu đính kèm: tài-liệu-sửa-đổi-SCP-6664.pdf

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License