SCP-6664 3

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


Những thay đổi từ tài liệu gốc sẽ được đánh nổi bằng màu xanh nước biển.

Mã vật thể: 6664
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

treeIV.png

SCP-6664 trước khi bị quản thúc.


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-6664 đã được quản thúc trong nhà kính ở Điểm-91. Không được phép trèo lên SCP-6664 để tránh gây tổn hại tới các cành cây của dị thể.

Mô tả: SCP-6664 là một cây thuộc Prunus spinosa, thường được biết tới như cây mận gai, hiện đang được đặt tại Điểm-91. SCP-6664 có ngoại hình giống như các cây cùng loài, nếu không tính đến các đặc tính dị thường của dị thể.

Đặc tính dị thường của SCP-6664 sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào các nhánh gai của dị thể đâm phải một người nào đó. Khi một người bị đâm bởi gai của SCP-6664, thay vì cảm thấy khó chịu hay đau đớn như thông thường, đối tượng được đề cập sẽ trải qua cảm giác hưng phấn dữ dội, cũng như gặp ảo giác về thính giác nghiêm trọng, những ảo giác này được định danh là SCP-6664-1.

SCP-6664-1 là những ảo giác về thính giác mà các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dị tính của SCP-6664 trải qua.. SCP-6664-1 bao gồm các giọng nói, thường là của những cá nhân thân thiết với đối tượng, khen ngợi đối tượng vì quyết định để SCP-6664 đâm mình.. Hiện tượng sẽ xảy ra bất kể đối tượng có chủ ý để bị đâm bởi SCP-6664 hay không.


Phụ lục 6664.1: Khám phá

SCP-6664 được phát hiện vào 28 tháng 1, năm 2014, sau khi Martin Kos, một nhân viên bán hàng địa phương , báo cáo rằng đã vô tình để bị đâm bởi SCP-6664, và đã trải nghiệm các hiệu ứng của dị thể. Kos đã báo cáo lại sự việc cho nhà trị liệu của anh ấy, một đặc vụ ngầm của Tổ Chức, người đã ghi chép lại miêu tả về SCP-6664-1 và báo cáo rằng có khả năng đó là một dị thể. Sau đó SCP-6664 đã được chuyển tới Điểm-91.

Tài liệu đã được đánh dấu bởi nhân viên Điểm 43 là chứa thông tin sai sự lệch. Một phiên bản chỉnh sửa đã có sẵn ở phía dưới.

-Ts. Blank

Tệp đính kèm: tài-liệu-sửa-đổi-SCP-6664.pdf

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License