SCP-6664 4

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

Những thay đổi từ tài liệu gốc sẽ được đánh nổi bằng màu xanh nước biển.

Mã vật thể: SCP-6664
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
warning

treeV.png

SCP-6664 trước khi bị quản thúc.


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-6664 đã được quản thúc trong nhà kính ở Điểm-43. Không được phép trèo lên SCP-6664 để tránh gây tổn hại tới các cành cây của dị thể.
Mô tả: SCP-6664 là một cây thuộc loài Pinus banksiana, thường được biết tới như cây thông jack, hiện đang được đặt tại Điểm-43. SCP-6664 có ngoại hình giống như các cây cùng loài, nếu không tính đến các đặc tính dị thường của dị thể.

Đặc tính dị thường của SCP-6664 sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào một trong những quả thông của dị thể tiếp xúc với lửa. Khi lửa tiếp xúc với quả thông từ SCP-6664, thay vì mở và rơi ra các hạt của dị thể như thông thường, quả thông sẽ phát nổ dữ dội, phóng ra với tốc độ cao một số lượng hạt không thể chứa vừa bên trong quả về mặt vật lý.. Các quả thông hình thành trên SCP-6664 được định danh là SCP-6664-1.

SCP-6664-1 là những quả thông được hình thành trên SCP-6664. SCP-6664-1 chứa các hạt có khả năng phát triển nhanh một cách dị thường, có thể phát triển tới kích cỡ trưởng thành trong khoảng 4 ngày. Những cây được hình thành từ SCP-6664 không mang các đặc tính dị thường.


Phụ lục 6664.1: Khám phá

SCP-6664 được phát hiện vào 28 tháng 1, năm 2014, sau khi Isabelle Diana, một thiếu niên địa phương, báo cáo rằng đã đốt các thanh pháo cầm tay gần SCP-6664, và đã bị một số hạt thông bắn trúng ở tốc độ cao. Một đặc vụ. một đặc vụ của Tổ Chức ở gần đó trong lúc đang nghỉ phép đã nhìn thấy vụ nổ của SCP-6664-1 và báo cáo rằng có khả năng đó là một dị thể. Sau đó SCP-6664 đã được chuyển tới Điểm-43.

Tài liệu này đã bị khóa.

Không chỉnh sửa nào được cho phép trên trang này cho tới khi tất cả các vị có thế thống nhất thứ gì đó. Tôi không quan tâm SCP-6664 là cái khỉ gì, hãy để tài liệu này được yên. Báo cáo lại cho tôi sau khi các vị đã bàn luận về nó.

-Nghiên cứu viên Kỹ thuật Rosen

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License