SCP-6664 5

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


Đăng nhập vào Hệ Thống Liên Lạc Nội Bộ SCiPNet…

Bạn đã được mời tham gia Bàn luận SCP-6664 bởi DChance.


.

.

.

Vào phòng chat…


.

.

.

Chào mừng đến Bàn luận SCP-6664! Chủ trì: DChance


DChance: Xin chào mọi người. Tôi đã tạo ra phòng chat này với mục đích bàn luận về SCP-6664.
EKing: Cậu là ai?
DChance: Tôi là nghiên cứu viên Chance, tôi đang công tác ở Điểm 103.
EKing: Chưa nghe tới bao giờ.
CWendover: đúng rồi, một trong số các người đã chỉnh sửa lại bản báo cáo của tôi và giờ cái trang bị khóa luôn rồi. Làm tốt lắm
ELongcastle: Tôi cũng muốn nói vậy
CWendover: đây là giải pháp: mấy người đều sai hết rồi, tôi có thể nhìn thấy cái nhà kính từ tận văn phòng của tôi và SCP-6664 ở ngay đó
EKing: Ừ thì, tôi đi ngang qua SCP-6664 mỗi lần tôi tới thăm bên Quản Trị Nhân Sự, và nó không vui vẻ gì đâu. Không lý nào nó lại ở Điểm 86 cả.
HBlank: Được rồi. Có vẻ như chúng ta đều tin rằng mình đúng. Và có lẽ đúng thế thật. Sao ta không đặt các định danh khác nhau cho từng dị thể và dừng chuyện này lại.
ELongcastle: Đó là một hướng giải quyết hay đấy.
CWendover: đúng vậy, sao chuyện này lại xảy ra vào lúc đầu chứ
HBlank: Khá chắc là do vấn đề kỹ thuật. Tôi cứ nghĩ là số hiệu này vẫn còn trống khi tôi đang viết bản báo cáo.
EKing: Tôi cũng thế.
DChance: Chuyện là, chúng ta không thể làm thế được.
HBlank: Làm gì cơ? Đưa từng cây vào các số hiệu khác nhau á?
DChance: Đúng thế! Đây là một vấn đề lớn! Tất cả các dị thể đều được chọn vào cùng một số hiệu? Phải có uẩn khúc gì đó ở đây.
CWendover: không… cần thiết
ELongcastle: Chance, có nhiều cách lý giải logic hơn nhiều đấy.
DChance: Thật à? Các người đã biến đổi thiên nhiên với cái đống nghiên cứu, và giờ thiên nhiên đang biến đổi lại các nghiên cứu của mấy người! Và chẳng tên nào thèm quan tâm sao?
EKing: Nó không nghiêm trọng đến thế đâu, anh bạn à. Tôi có thể tìm một số hiệu mới mà.
DChance: Mấy người còn chẳng cố để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra? Đó là cách lũ các người làm à?
CWendover: Cậu ổn chứ chance
DChance: Sao mà ổn cơ chứ, khi mà thảm họa này đang xảy ra trước mắt chúng ta?
HBlank: Tôi đã hoàn thành việc thay đổi mọi thông số trong bản báo cáo của tôi rồi.
DChance: Vậy chẳng ai trong các người thèm quan tâm?
ELongcastle: Tôi không thấy lý do tại sao chúng tôi cần làm thế.
DChance: Thế rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Tôi đã cố để cho các người thấy! Rằng các dị thể có thể phá hủy các nghiên cứu của các người như cách mấy cái nghiên cứu ấy phá hủy chúng vậy! Để rồi chẳng để được gì? Sao tôi vẫn còn ở đây chứ?
DChance: Không. Tôi biết vì sao rồi.

DChance đã rời khỏi nhóm.


EKing: Thế là chuyện đó… đã xảy ra.
CWendover: yeah tôi nghĩ ta tìm được hắn rồi
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License