SCP-6664 6

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


Mã vật thể: 6664
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

un3tx0.png

Người dùng SCiPNet DChance.


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Tất cả các cây được tạo ra trong Sự kiện Mầm Non đều được quản thúc tại các phân khu tương ứng của dị thể. Mọi cố gắng để loại bỏ SCP-6664 khỏi SCiPNet đều được xem là vô ích và không nên được tiếp tục. Mặc cho những tuyên bố của SCP-6664, dị thể không được cho là có khả năng gây ra bất kì mối đe dọa hay mối nguy đáng kể nào cho Tổ Chức, và vì vậy, các mối đe dọa mà dị thể tạo ra phải được lờ đi và xóa bỏ.

Mô tả: SCP-6664 là một tài khoản đăng nhập SCiPNet với tên người dùng DChance. Tài khoản này được tìm thấy là không có liên quan gì với bất kì nhân sự nào của Tổ Chức. Mọi nỗ lực để loại bỏ tài khoản này đều thất bại.

SCP-6664 thể hiện hai đặc tính dị thường chính. Đầu tiên là khả năng tạo ra dạng sống thực vật mang dị tính ở ngoài tự nhiên. SCP-6664 chưa từng sử dụng khả năng này bên ngoài Sự kiện Mầm Non, một sự kiện khi dị thể đã đồng thời tạo ra 5 cái cây dị thường mang các đặc điểm khác nhau tại các vị trí khác nhau vào ngày 28, tháng 1, năm 2014, trùng với ngày mà tài khoản SCP-6664 được đăng kí. Các cây này được định danh từ SCP-6664-A tới -E.

Đặc tính dị thường thứ hai của SCP-6664 là khả năng điều chỉnh xác suất xảy ra của một số sự kiện và kết quả nhất định. SCP-6664 đã sử dụng khả năng này trong Sự kiện Mầm Non để gây ảnh hưởng tới các nghiên cứu viên liên quan đến tài liệu ghi lại các dị thể được sản sinh trong sự kiện, bằng cách tăng khả năng họ nhận định rằng tài liệu SCP-6664 đã được viết có lỗi và cố gắng viết lại nó.. Đây rõ ràng là một nỗ lực không thành để gây ra hỗn loạn trong hoạt động nghiên cứu của Tổ Chức. Khả năng này dường như bị giới hạn ở các sự kiện nhỏ có điều vô lý xảy ra..

Kể từ Sự kiện Mầm non, SCP-6664 đã thực hiện các chỉnh sửa thường xuyên đối với các tệp và báo cáo của Tổ chức, chủ yếu bao gồm việc nhắm đến nhưng không gây mối đe doạ tới các nghiên cứu viên cấp cao và đặc vụ, hoặc thậm chí là bản thân Tổ Chức. Một ví dụ về một trong những chỉnh sửa này, được đăng tải lên tài liệu SCP-6664 không lâu sau khi tài khoản mang các đặc tính dị thường được tìm thấy, đã được ghi lại dưới đây..

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License