SCP-6689-1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Các dạng Mê hồn trận:

  • Đơn lối - Con đường Quanh co
  • Đa lối - Mê cung
  • Thân rễ - Mạng lưới

Mê hồn trận đa đường lối, hay còn gọi là mê cung - khác với mê hồn trận đơn lối - có đặc điểm nổi bật là hàng loạt các lựa chọn di chuyển khó định hướng mà nó đưa ra cho người dò mê cung.

Một mê cung nhiều hướng đi như vậy vốn có rất nhiều phương hướng rẽ nhánh, đường cụt, và nhiều trở ngại khác xuất hiện xuyên suốt. Những con đường trong mê cung này có thể tạo cảm giác lặp đi lặp lại và/hoặc khó xác định môi trường xung quanh để giảm thiểu khả năng định hướng của đối tượng bên trong. Vì vậy, trách nhiệm cá nhân của người dò mê cung là tìm ra những chi tiết quan trọng, do việc xác định vị trí thành công dựa phần nhiều vào khả năng tìm ra con đường đúng và vượt qua được những khúc đoạn hỗn độn của mê hồn trận được phô bày trước mặt họ. Nghịch lý thay, sự khó khăn trong việc xác định vị trí thực ra lại xuất phát từ một thế lực bên ngoài: kiến trúc sư của chính mê hồn trận, người tạo ra những thách thức của mê cung. Do vậy, thất bại của người dò mê cung để thoát khỏi một mê hồn trận đa hướng cũng chính là thành công của người thiết kế ra nó.

Mê cung này, như những gì Umberto Eco đã nói, cũng có thể được mô tả như một cái cây: bao gồm nhiều nhánh mọc ra và kết thúc từ một thân trung tâm.. Eco, Kí hiệu học và Triết học của Ngôn ngữ, 1984, trg. 81. Cái thân trung tâm này — con đường để hoàn thành mê cung — sẽ được giấu khỏi người dò đường, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng hơn khi được nghiên cứu bởi một người có thể quan sát được toàn bộ mê cung từ một vị khác.

Ts. Adamore, Điểm-184,
Siêu hình học Ứng dụng.


CircleMaze-Complex.png

Ví dụ minh họa cho một mê cung, từ điểm nhìn của một người quan sát bên ngoài.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License