SCP-6689-11

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Giao thức GOTTFRIED WARREN EYE:

Báo cáo Áp dụng


Trích dẫn từ DANH SÁCH GIAO THỨC GOTTFRIED:
 • WARREN EYE: Sự tạo lập một hay nhiều cấu trúc chủ động và bị động phản ứng nhằm cô lập các thực thể bên trong trí quyển.

BÁO CÁO – Ts. Adamore, Điểm-184, Ứng dụng Siêu hình học:

Tôi đã được yêu cầu tóm tắt vai trò của Giao thức GOTTFRIED WARREN EYE trong việc quản thúc SCP-6689. Điều đầu tiên mà chúng ta cần nhận ra là những bước lớn hơn đã được GOTTFRIED đảm nhận. Ban đầu, nhiều giao thức các loại đã được sử dụng để xác định ra siêu cấu trúc của SCP-6689 bên trong trí quyển và cô lập nó một phần trong khi vẫn bảo toàn được việc con người khái niệm hóa những ý niệm có liên quan. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ đủ để ngăn chặn sự phát triển của SCP-6689. Tuy nhiên, chúng tôi — vào khoảng thời gian đó — đã không nhận ra được những biểu hiện của thực thể cho thấy rằng nó có tri giác thông qua những phản ứng khi dịch chuyển bên trong cấu trúc quản thúc: thực thể này đang thăm dò hệ cơ cấu và những đường liên kết khái niệm một cách có hệ thống.

Để phản ứng với việc này, chúng tôi đã cho một vài tác nhân phản nhận thức vào trong cấu trúc thông qua Giao thức GOTTFRIED BLINDFOLD. Điều này đã ngăn chặn thành công những vụ vi phạm quản thúc cỡ lớn, nhưng lại tạo ra thêm nhiều vấn đề khác. Chủ yếu, chúng tôi lo sợ rằng thực thể có thể sẽ nhận ra, phá hủy, và/hoặc hấp thụ những đặc tính phản nhận thức này; điều sau cùng là mối quan tâm chính của chúng tôi, vì nếu như thực thể đạt được điều đó thì chúng ta sẽ không thể biết được liệu nó đã vi phạm quản thúc thành công hay chưa. Vì vậy, một tầng lớp bảo vệ là cần thiết để có thể duy trì cấu trúc quản thúc này.

Giao thức GOTTFRIED WARREN EYE đảm bảo rằng sự quản thúc của SCP-6689 không chỉ có phản ứng với thực thể, mà còn chủ động trong việc đó. Bằng cách truy vết sự nhận thức của SCP-6689 về chính nó bên trong cấu trúc quản thúc, GOTTFRIED có khả năng điều chỉnh những 'bức tường' của mê hồn trận để chuyển hướng SCP-6689 khỏi những địa điểm khiến nó có thể vi phạm quản thúc hoặc tạm thời cô lập thực thể bên trong một một cấu trúc quản thúc cỡ nhỏ khi cần thiết, một phản ứng thiết yếu đối với mọi hư hại của các thành phần khác trong cấu trúc quản thúc.

Một điều vẫn đang được xem xét là sự chủ động quan sát SCP-6689 của GOTTFRIED sẽ tương tác ra sao với hệ cơ cấu tự quy chiếu của cấu trúc quản thúc. Tuy chúng ta không thể hiểu được trải nghiệm chủ quan của thực thể bên trong cấu trúc, chúng tôi biết rằng – suy xét ra được từ hệ cơ cấu khái niệm của thực thể – khả năng cao thực thể đã nhận ra được rằng nó đang bị quản thúc; chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể phân tách sự khái niệm hóa của việc bị quản thúc với trải nghiệm bị quản thúc bên trong trí quyển. Vì thế — may mắn thay — trải nghiệm bị quan sát liên tục bởi GOTTFRIED đối với thực thể sẽ trở nên đồng nhất với trải nghiệm bị quản thúc. Từ điểm nhìn của thực thể, sự quan sát liên tục bên trong hệ cơ cấu này là một khái niệm vốn được liên kết với chính sự quản thúc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License